Notícies

16 març 2020

PROCEDIMENTS ESTABLERTS DURANT LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L’ACTIVITAT EDUCATIVA PRESENCIALNC

PROCEDIMENT ESTABLERT PEL IES PERE BOÏL DE MANISES DURANT LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L’ACTIVITAT EDUCATIVA PRESENCIAL DEGUT EL COVID-19.

Atès que ja estan definides les dinàmiques de treball i les tasques que requereixen presència física i les que es poden desenvolupar a distància o semi-presencial, la direcció del IES Pere Boïl estableix el següent horari:

– El centre romandrà obert de 9.00 a 13.00h. Els diferents col·lectius de la comunitat educativa actuaran de la següent manera:

– Consergeria: estarà activa per trucades etc. amb un / a conserge en Torns de 09:00-13:00

– Secretaria: una persona d’administració de 9.30 a 12.30h.

– Un Membre de l’Equip Directiu en el centre  de 9:00-13:00.

Tot aquell alumne, tutor-a que necessite contactar amb algún professor-a per tal de solventar qualsevol dubte ho farà telefonant al centre o mitançant la Web Família https://familia2.edu.gva.es/wf-front/myitaca/login_wf

 

|
Top