Alumnes titulats

Des d’aquest enllaç, poden accedir a una plataforma amb un registre d’alumnes en expectativa de treball o millora laboral, que voluntàriament s’han donat d’alta i mantenen actualitzades les dades curriculars, experiència laboral, etc.

 

Nota: Amb aquesta plataforma l’Institut no participa en la selecció de personal, només permet als alumnes titulats en aquest Centre publicitar les seves qualitats professionals.

 

Top