Accés a la Universitat

Durant el dos anys que dura el Programa el professorat de l’institut que imparteix les assignatures, plantejarà els exàmens i treballs i qualificarà a l’alumnat al final de cada curs, d’acord amb els criteris del batxillerat ordinari.

Al final dels dos anys l’alumnat podrà fer les PAU (Proves d’Accés a la Universitat) per accedir a les Universitats Espanyoles.

A més, en Maig del segon any l’alumnat realitza els exàmens del diploma del BI. Aquests exàmens són enviats per la organització del IBO i corregits per professors externs (com un altre examen de selectivitat, però internacional).

La normativa vigent del Ministeri d’Educació reconeix des de l’any 2007 el Diploma del Batxillerat Internacional per a ingressar a les universitats espanyoles sense necessitat de les proves selectives (PAU), es pot demanar la convalidació de les qualificacions a través de la UNED per accedir a la Universitat.

No obstant això, els resultats dels exàmens per a l’obtenció del Diploma del BI no es coneixen fins als primers dies de juliol i això pot dificultar l’accés a algunes Universitats.

Es per això que recomanem fer les PAU, i perquè les dues vies d’accés no són excoloents, i fent les dues poden triar l’opció de millor nota.

Les principals universitats del món reconeixen el diploma del BI.

Els alumnes que sol·liciten ingressar en una universitat concreta poden autoritzar aquesta a accedir directament a les seues qualificacions finals en el lloc web segur IBO.

Top