Erasmus+ FP

 

Carta Erasmus d’Educació Superior 2021-2027 

La Carta Erasmus d’Educació Superior (ECHE) constituïx un marc general de qualitat de les activitats de col·laboració europea i internacional que tot centre d’educació superior podrà dur a terme en el marc del Programa Erasmus+. Els centres d’educació superior sitis en un dels països que s’enumeren a continuació hauran de comptar amb una Carta Erasmus d’Educació Superior per a sol·licitar i poder participar en la mobilitat personal vinculada a l’aprenentatge y/o en la col·laboració en matèria d’innovació i bones pràctiques en el marc del Programa. Els centres d’educació superior sitis en altres països no necessiten la Carta Erasmus i el marc de qualitat s’establix per mitjà d’acords interinstitucionals entre els centres d’educació superior. La Carta es concedix per tota la duració del Programa Erasmus+. L’execució de la Carta serà objecte de seguiment i la vulneració de qualssevol dels seus principis i compromisos podrà donar lloc a la seua retirada per part de la Comissió Europea.

Convocatoria-Erasmus-ka131-gs-alumnat-23-24

Convocatòria-selecció-de-personal-movilitat-erasmus-22-23-1

] Convocatòria-selecció-de-personal docent y no docent-movilitat-erasmus-23-24 y 24-25

TRIPTICO ERASMUS

PROJECTES EUROPEUS AMB ELS QUE HA PARTICIPAT EL CENTRE

Període 2008-2014
– Projecte Bilateral:
“ORANGICULTURE” oranges in Scordia and Valencia. Països participants Espanya i Itàlia.
– Projectes Multilaterals :
“CERAMICS: A HISTORICAL AND EUROPEAN LINK”. Països socis Itàlia, Holanda i Espanya.
“ONCE UPON A TIME: TRADITIONAL EUROPEAN TALES”. Països socis Itàlia, Holanda, Polònia i Espanya.
El centre ha presentat un projecte dins de l’acció KA2 (Key Action 2):que són les accions que competeixen a les Associacions estratègiques.
Entre les característiques del programa Erasmus + aquelles que representen un major impacte lo que significa:
• Enfocament institucional (no individual).
• Enfocament en la qualitat i el reconeixement de la mobilitat.
• Recolzament a la mobilitat del personal en tots els sectors.
• Cooperació intersectorial en los sectors de l’educació, la formació i la joventut.
• Recolzament i avaluació sistemàtics per l’aprenentatge d’idiomes.
• Accés obert a tots els recursos educatius desenvolupats amb el recolzament programa.
• Desenvolupament d’estratègies per a compartir i explotar els resultats del programa i dels projectes finançats, incloent una plataforma de difusió.
• Utilització d’indicadors d’evidència des del començament o del programa.
• Més oportunitats per a que els estudiants de Formació Professional i d’Educació Superior augmenten la seua ocupabilitat a través de períodes de pràctiques.
• Fomentar la millora de la qualitat en tots els sectors a través de la mobilitat del personal i de les associacions estratègiques.
• Fort èmfasi en les associacions estratègiques intersectorials i en les TIC.
• Noves accions innovadores para millorar l’ocupabilitat i l’esperit empresarial.

Top