Erasmus+

El Programa Erasmus+ és un Programa aprovat pel Parlament Europeu per al període 2014-2020 i que ha entrat en vigor el 1 de Gener de 2014.

El centre ha presentat un projecte dins de l’acció KA2 (Key Action 2):que són les accions que competeixen a les Associacions estratègiques.

Entre les característiques del programa Erasmus + aquelles que representen un major impacte lo que significa:
• Enfocament institucional (no individual).
• Enfocament en la qualitat i el reconeixement de la mobilitat.
• Recolzament a la mobilitat del personal en tots els sectors.
• Cooperació intersectorial en los sectors de l’educació, la formació i la joventut.
• Recolzament i avaluació sistemàtics per l’aprenentatge d’idiomes.
• Accés obert a tots els recursos educatius desenvolupats amb el recolzament programa.
• Desenvolupament d’estratègies per a compartir i explotar els resultats del programa i dels projectes finançats, incloent una plataforma de difusió.
• Utilització d’indicadors d’evidència des del començament o del programa.
• Més oportunitats per a que els estudiants de Formació Professional i d’Educació Superior augmenten la seua ocupabilitat a través de períodes de pràctiques.
• Fomentar la millora de la qualitat en tots els sectors a través de la mobilitat del personal i de les associacions estratègiques.
• Fort èmfasi en les associacions estratègiques intersectorials i en les TIC.
• Noves accions innovadores para millorar l’ocupabilitat i l’esperit empresarial.

PROJECTES EUROPEUS AMB ELS QUE HA PARTICIPAT EL CENTRE

Període 2008-2014
– Projecte Bilateral:
“ORANGICULTURE” oranges in Scordia and Valencia. Països participants Espanya i Itàlia.
– Projectes Multilaterals :
“CERAMICS: A HISTORICAL AND EUROPEAN LINK”. Països socis Itàlia, Holanda i Espanya.
“ONCE UPON A TIME: TRADITIONAL EUROPEAN TALES”. Països socis Itàlia, Holanda, Polònia i Espanya.

Top