Polítiques educatives

La implementació i el desenvolupament de el Programa del Diploma es dóna suport i es posa en pràctica mitjançant l’adopció i l’aprovació de polítiques adequades que s’elaboren de forma col·lectiva i se sotmeten a revisió periòdicament.

Top