Presentació

El Batxillerat Internacional és una institució educativa que té com a meta formar joves solidaris, informats i àvids de coneixement, capaços de contribuir a crear un món millor i més pacífic, en el marc de l’enteniment mutu i el respecte intercultural, s’anima a estudiants a adoptar una actitud activa d’aprenentatge durant tota la seua vida, a ser compassius i a entendre que altres persones, amb les seues diferències, també poden tindre raó.

L’Organització de Batxiller Internacional (IBO) desenvolupa programes educatius complets, exigents i de qualitat (com el Programa del Diploma), amb mètodes d’avaluació rigorosos reconeguts en la majoria d’Universitats del món sencer.

Col·legis públics i privats de tot el món ofereixen el Programa del Diploma (PD) del Batxillerat Internacional® (IB); la flexibilitat i el sòlid prestigi del programa fan possible impartir-lo en el context de diverses llengües i sistemes educatius regionals i nacionals.

Més informació sobre l’IBO: https://ibo.org/es/programmes/diploma-programme/what-is-the-dp/

L’IES Pere Boïl  va completar satisfactòriament el procés d’autorització per a convertir-se en Col·legi del Mon en 2010, any en què comencem a impartir el Programa del Diploma.

Els programes del IB promouen l’educació integral de la persona i posen l’accent en el desenvolupament intel·lectual, personal, emocional i social a través de tots els camps del saber.

Els membres de la comunitat d’aprenentatge del IB s’esforcen per ser:

Primera promoció d’intrèpids BI, premi projectes matemàtics Univesitat Autónoma de Madrid. Juny 2011.

  • Indagadors.
  • Informats i instruïts.
  • Pensadors.
  • Bons comunicadors.
  • Íntegres.
  • De mentalitat oberta.
  • Solidaris.
  • Audaces.
  • Equilibrats.
  • Reflexius.

En l’IES Pere Boïl es desenvolupa el Programa del Diploma del BI alhora que el Batxiller LOMQE pel que s’acaben els estudis de Batxillerat amb dos títols i possibilitat d’accés a Universitats nacionals i internacionals.

Per descomptat que això suposa un doble esforç tant per a l’alumnat com per al professorat, que han d’estar altament motivats i preparats per a assumir aquest repte.

Propers esdeveniments de Batxillerat Internacional


No hi ha cap esdeveniment properament

Últimes notícies de Batxillerat Internacional

Top