FP Dual

Per model de Formació Professional Dual s’entén el conjunt de les accions que tenen com a finalitat proporcionar a l’alumnat una qualificació professional que combine la formació rebuda en un centre educatiu amb l’activitat formativa en una empresa, i, amb això, aconseguir la implicació de les empreses en el programa educatiu per a afavorir la inserció laboral i la contractació directa de l’alumnat.

A l’IES PERE BOÏL comptem amb un grup d’empreses col·laboradores amb les quals mantenim una sèrie de projectes per a la Formació Professional Dual.

Aquestes places s’ofereixen als alumnes interessats en el primer curs.

PRESENTACIÓ FP DUAL PORT DE VALÈNCIA

PPT-FPdual V Def (1)

 

Top