Notícies

16 març 2020

CANALS DE COMUNICACIÓ TELEMÀTICS

Recordem a tota la comunitat educativa que per a poder comunicar-se i realitzar el treball online que caldrà fer en les pròximes setmanes cal estar donat d’alta en la Web Família i en Aules.

Els tutors-es han d’accedir a la Web Família https://familia2.edu.gva.es/wf-front/myitaca/login_wf amb el seu DNI i la contrasenya que els haurà proporcionat el centre des de principi de curs. Si hi ha famílies que encara no disposen d’ella, a partir del dia 23 de març que contacten via telefònica amb secretaria i li’ls proporcionarà facilitant un correu electrònic.

Per a accedir a Aules, l’alumne-a ha d’entrar en https://aules.edu.gva.es/moodle/login/index.php

L’alumnat s’autentica amb el NIA com a nom d’usuari. La seua contrasenya inicial es compon de les tres primeres lletres del seu cognom en minúscules (sense accents) i la seua data de naixement en format DDMMAA. Així, per exemple, un alumne cridat Juan Pérez García, nascut el 25 d’abril de 2001 tindrà com contraseña per250401.

En el cas que l’alumno/a oblide la contrasenya, cabran dos accions possibles: Intentar recuperar la contrasenya per mitjà de l’enllaç “Ha extraviat la contraseña?” d’Aules.

Atés que la recuperació de la contrasenya es realitza per mitjà de correu electrònic, és necessari que l’alumne/a tinga configurat prèviament el seu correu en Aules.

Moltes gràcies i molt d’ànim!”

Top