El programa del Diploma

l currículum del BI conté sis grups d’assignatures i un nucli comú. Al nostre centre i a partir del curs 24-25, quatre assignatures s’estudiaran a Nivell Superior (240 hores lectives per assignatura), i dues a Nivell Mitjà (150 hores lectives per assignatura).

Els tres components del nucli comú (Monografia; Teoria del Coneixement; Creativitat, Activitat i Servei) són obligatoris i constitueixen l’eix central de la filosofia del Programa del Diploma.

Monografia: amb una extensió màxima de 4.000 paraules, ofereix a l’alumnat l’oportunitat d’investigar sobre un tema del seu interès, dotant-lo d’habilitats d’investigació i redacció requerides en l’educació superior.

Teoria del Coneixement (TdC) és un curs interdisciplinari concebut per desenvolupar una perspectiva integrada i coherent de l’aprenentatge mitjançant l’exploració de la naturalesa del coneixement en les diferents disciplines i, a més, estimula l’apreciació d’altres perspectives culturals.

Creativitat, Activitat i Servei (CAS) anima els estudiants a participar en activitats artístiques, esportives i de servei a la comunitat, amb la qual cosa es fomenta un coneixement i una apreciació de la vida extra-acadèmica.

El Programa del Diploma aporta a l’alumnat molt més que amplis coneixements, també els prepara per a la universitat i els anima a:

  • Plantejar-se qüestions complexes.
  • Aprendre a aprendre.
  • Desenvolupar una forta identitat personal i cultural.
  • Comprendre i comunicar-se amb persones d’altres països i cultures.

A l’IES Pere Boïl s’estudia simultàniament el Batxillerat Internacional i el Batxillerat LOMLOE en les modalitats de CIÈNCIES I TECNOLOGIA; HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS.

 

 

Quadre d’assignatures corresponent al currículum de la promoció 2024-2026 que començarà 1r BI durant el curs 2024-2025:

1r BI

Itinerari

Humanístic

Itinerari de Ciències Socials

Itinerari Bio-Sanitari

Itinerari Tecnològic

Grup 1

Llengua A: Literatura NS

Llengua A: Literatura NS

Llengua A: Literatura NM

Llengua A: Literatura NM

Grup 2

Llengua B: Anglès NS o Francès NS

Llengua B: Anglès NS o Francès NS

Llengua B: Anglès NS o Francès NS

Llengua B: Anglès NS o Francès NS

Grup 3

Filosofia NM

Filosofia NM

Filosofia NM

Filosofia NM

Grup 4

Tecnologia del disseny NM

Tecnologia del disseny NM

Biologia NS

Física NS

Grup 5

Matemàtiques Aplicacions Interpretació NS

Matemàtiques Aplicacions Interpretació NS

Matemàtiques Anàlisis i Enfocaments  NS

Matemàtiques Anàlisis i Enfocaments  NS

Assignatura que substitueix a la del grup 6

Llatí NS*

Empresa i Gestió NS*

Química NS*

Química NS*

Nucli del PD

Teoria del Coneixement, TdC

Creativitat, Acció y Servei, CAS

Monografia

Assignatura pròpia

Valencià

Valencià

Valencià

Valencià

Assignatura pròpia

Ed. Física

Ed. Física

Ed. Física

Ed. Física

Optativa

Història /Grec

Història/Grec

Física

Dibuix Tècnic/Tecnologia i enginyeria

*Assignatures que s’imparteixen en valencià

2n BI

Itinerari

Humanístic

Itinerari de Ciències Socials

Itinerari Bio-Sanitari

Itinerari Tecnològic

Grup 1

Llengua A: Literatura NS

Llengua A: Literatura NS

Llengua A: Literatura NM

Llengua A: Literatura NM

Grup 2

Llengua B: Anglès NS o Francès NS

Llengua B: Anglès NS o Francès NS

Llengua B: Anglès NS o Francès NS

Llengua B: Anglès NS o Francès NS

Grup 3

Filosofia NM

Filosofia NM

Filosofia NM

Filosofia NM

Grup 4

Tecnologia del disseny NM

Tecnologia del disseny NM

Biologia NS

Física NS

Grup 5

Matemàtiques Aplicacions Interpretació NS

Matemàtiques Aplicacions Interpretació NS

Matemàtiques Anàlisis i Enfocaments  NS

Matemàtiques Anàlisis i Enfocaments  NS

Assignatura que substitueix a la del grup 6

Llatí NS*

Empresa i Gestió NS*

Química NS*

Química NS*

Nucli del PD

Teoria del Coneixement, TdC

Creativitat, Acció i Servei, CAS

Monografia

Assignatura pròpia

Valencià

Valencià

Valencià

Valencià

Assignatura pròpia

Història d’Espanya

Història d’Espanya

Història d’Espanya

Història d’Espanya

Optativa

Història /Grec

Història/Grec

Física

Dibuix Tècnic/Tecnologia i enginyeria

*Assignatures que s’imparteixen en valencià

El títol d’INTERNACIONAL fa referència al fet que el currículum és internacional, és a dir és el mateix per als diferents països que l’imparteixen, no perquè s’impartisca en anglès.

Al nostre institut la llengua del programa és el castellà (els exàmens oficials són en castellà), encara que tots els itineraris tenen dues assignatures en valencià. 

Però també és cert que les llengües tenen un pes més gran que en el batxillerat ordinari, amb un nombre major d’hores setmanals de francès o d’anglès i la incorporació de documents en aquesta llengua en algunes assignatures.

Programa Euroscola a l’IES Pere Boïl

Alumnat de l’IES Pere Boïl al Parlament Europeu

 

Top