El programa del Diploma

El currículum del BI conté sis grups d’assignatures i un nucli comú. Tres assignatures s’estudien en el Nivell Superior (240 hores lectives per assignatura), i les altres tres en el Nivell Mitjà (150 hores lectives per assignatura).

Els tres components del nucli comú (Monografia; Teoria del Coneixement; Creativitat, Activitat i Servei) són obligatoris i constitueixen l’eix central de la filosofia del Programa del Diploma.

Monografia: amb una extensió màxima de 4.000 paraules, ofereix als alumnes l’oportunitat d’investigar sobre un tema que els interesse i els dota de les habilitats d’investigació i redacció requerides en l’educació superior.

Teoria del Coneixement (TdC) és un curs interdisciplinari concebut per desenvolupar un enfocament integrat i coherent de l’aprenentatge mitjançant l’exploració de la naturalesa del coneixement en les diferents disciplines i, a més, estimula l’apreciació d’altres perspectives culturals.

Creativitat, Activitat i Servei (CAS) anima els estudiants a prendre part en activitats artístiques, esportives i de servei a la comunitat, amb la qual cosa es fomenta un coneixement i una apreciació de la vida extraacadèmica.

El Programa del Diploma aporta als alumnes molt més que una massa de coneixements, els prepara per a la universitat i els anima a:

  • Plantejar interrogants complexes.
  • Aprendre a aprendre.
  • Desenvolupar una forta identitat personal i cultural.
  • Comprendre i comunicar-se amb persones d’altres països i cultures.

A l’IES Pere Boïl s’estudia tant el Batxillerat Internacional com el Batxillerat LOMQE en les opcions de CIÈNCIES i HUMANITATS. Les assignatures que es cursen son les següents:

1r BATXILLERAT INTERNACIONAL

 

Itinerari humanístic

Itinerari de ciències socials

Itinerari bio-sanitari

Itinerari tècnic

Grup 1

Llengua A: literatura NS

Llengua A: literatura NS

Llengua A: literatura NM

Llengua A: literatura NM

Grup 2

Llengua B:
Anglés NS o Francés NS

Llengua B:
Anglés NS o Francés NS

Llengua B:
Anglés NS o Francés NS

Llengua B:
Anglés NS o Francés NS

Grup 3

Història NM

Història NM

Geografia NM (avançada)

Geografia NM (avançada)

Grup 4

Sistemes Ambientals i Societats (avançada)

Sistemes Ambientals i Societats (avançada)

Biologia NS

Física NS

Grup 5

Matemàtiques: Aplicacions i Interpretació (MAI) NM

MAI NM o MAE NM

Matemàtiques: Anàlisi i Enfocaments (MAE) NM

Matemàtiques: Anàlisi i enfocaments (MAE) NS

Assignatura que substitueix a la del Grup 6

Llatí NS*

Gestió i Empresa NS*

Química NS*

Química NM*

Nucli

Teoria del coneixement
Creativitat, Acció i Servei*
Monografia

Assignatures complementàries

Valencià*
Grec (opcional)

Valencià*

Valencià*

Valencià*
Dibuix Tècnic (opcional)

2n BATXILLERAT INTERNACIONAL

 

Itinerari humanístic

Itinerari de ciències socials

Itinerari bio-sanitari

Itinerari tècnic

Grup 1

Llengua A: literatura NS

Llengua A: literatura NS

Llengua A: literatura NM

Llengua A: literatura NM

Grup 2

Llengua B:
Anglés NS o Francés NS

Llengua B:
Anglés NS o Francés NS

Llengua B:
Anglés NS o Francés NS

Llengua B:
Anglés NS o Francés NS

Grup 3

Història NM

Història NM

 

 

Grup 4

 

 

Biologia NS

Física NS

Grup 5

Matemàtiques: Aplicacions i Interpretació o (MAI) NM

MAI NM o MAE NM

Matemàtiques: Anàlisi i Enfocaments (MAE) NM

Matemàtiques: Anàlisi i enfocaments (MAE) NS

Assignatura que substitueix a la del Grup 6

Llatí NS*

Gestió i Empresa NS*

Química NS*

Química NM*

Nucli

Teoria del coneixement
Creativitat, Acció i Servei*
Monografia

Assignatures complementàries

Valencià*
Història de la Filosofia
Grec II (opcional)

Valencià*
Història de la Filosofia

Valencià*
Història d’Espanya

Valencià*
Història d’Espanya
Dibuix Tècnic (opcional)

* Assignatures en valencià

El títol d’INTERNACIONAL fa referència al fet que el currículum és internacional, el mateix per als diferents països que l’imparteixen, no perquè s’impartesca en anglés.

En el nostre institut la llengua del programa és el castellà (els exàmens oficials són en castellà), encara que tots els itineraris tenen dues assignatures en valencià. 

Però també és cert que les llengües tenen un pes més gran que en el batxillerat ordinari, amb un nombre major d’hores setmanals d’anglès i la incorporació de documents en aquesta llengua en algunes assignatures.

Programa Euroscola a l’IES Pere Boïl

Alumnat de l’IES Pere Boïl al Parlament Europeu

 

Top