El programa del Diploma

El currículum del BI conté sis grups d’assignatures i un nucli comú. Tres assignatures s’estudien en el Nivell Superior (240 hores lectives per assignatura), i les altres tres en el Nivell Mitjà (150 hores lectives per assignatura).

Els tres components del nucli comú (Monografia; Teoria del Coneixement; Creativitat, Activitat i Servei) són obligatoris i constitueixen l’eix central de la filosofia del Programa del Diploma.

Monografia: amb una extensió màxima de 4.000 paraules, ofereix als alumnes l’oportunitat d’investigar sobre un tema que els interesse i els dota de les habilitats d’investigació i redacció requerides en l’educació superior.

Teoria del Coneixement (TdC) és un curs interdisciplinari concebut per desenvolupar un enfocament integrat i coherent de l’aprenentatge mitjançant l’exploració de la naturalesa del coneixement en les diferents disciplines i, a més, estimula l’apreciació d’altres perspectives culturals.

Creativitat, Activitat i Servei (CAS) anima els estudiants a prendre part en activitats artístiques, esportives i de servei a la comunitat, amb la qual cosa es fomenta un coneixement i una apreciació de la vida extraacadèmica.

El Programa del Diploma aporta als alumnes molt més que una massa de coneixements, els prepara per a la universitat i els anima a:

  • Plantejar interrogants complexes.
  • Aprendre a aprendre.
  • Desenvolupar una forta identitat personal i cultural.
  • Comprendre i comunicar-se amb persones d’altres països i cultures.

A l’IES Pere Boïl s’estudia tant el Batxillerat Internacional com el Batxillerat LOMQE en les opcions de CIÈNCIES i HUMANITATS. Quadre d’assignatures corresponent al currículum de la promoció 2022-2024 que començarà 1r BI durant el curs 2022-2023

1r BI

Itinerari humanístic

Itinerari de Ciències Socials

Itinerari Bio-Sanitari

Itinerari Tecnològic

Grup 1

Llengua A: Literatura NS

Llengua A: Literatura NS

Llengua A: Literatura NM

Llengua A: Literatura NM

Grup 2

Llengua B: Anglès NS o Francès NS

Llengua B: Anglès NS o Francès NS

Llengua B: Anglès NS o Francès NS

Llengua B: Anglès NS o Francès NS

Grup 3

Filosofia NM

Filosofia NM

Geografia NM

Geografia NM

Grup 4

Sistemes Ambientals i Societats, SAS NM

Sistemes Ambientals i Societats, SAS NM

Biologia NS

Física NS

Grup 5

Matemàtiques Aplicacions e Interpretació, MAI NM

Matemàtiques Aplicacions e Interpretació, MAI NM

Matemàtiques Anàlisis i Enfocaments, MAE NS

Matemàtiques Anàlisis i Enfocaments, MAE NS

Assignatura que substitueix a la del grup 6

Llatí NS*

Empresa i Gestió NS*

Química NM*

Química NM*

Nucli del PD

Teoria del Coneixement, TdC

Creativitat, Acció i Servei, CAS

Monografia

Assignatura pròpia

Valencià

Valencià

Valencià

Valencià

Assignatura complementària

Ed. Física*

Ed. Física*

Ed. Física*

Ed. Física*

Assignatura d’opció

Matèria d’opció

Matèria d’opció

Matèria d’opció

Matèria d’opció

 *Assignatures que s’imparteixen en valencià

 

2n BI

Itinerari humanístic

Itinerari de Ciències Socials

Itinerari Bio-Sanitari

Itinerari Tecnològic

Grup 1

Llengua A: Literatura NS

Llengua A: Literatura NS

Llengua A: Literatura NM

Llengua A: Literatura NM

Grup 2

Llengua B: Anglès NS o Francès NS

Llengua B: Anglès NS o Francès NS

Llengua B: Anglès NS o Francès NS

Llengua B: Anglès NS o Francès NS

Grup 3

Filosofia NM

Filosofia NM

Geografia NM

Geografia NM

Grup 4

Sistemes Ambientals i Societats, SAS NM

Sistemes Ambientals i Societats, SAS NM

Biologia NS

Física NS

Grup 5

Matemàtiques Aplicacions e Interpretació, MAI NM

Matemàtiques Aplicacions e Interpretació, MAI NM

Matemàtiques Anàlisis i Enfocaments, MAE NS

Matemàtiques Anàlisis i Enfocaments, MAE NS

Assignatura que substitueix a la del grup 6

Llatí NS*

Empresa i Gestió NS*

Química NM*

Química NM*

Nucli del PD

Teoria del Coneixement, TdC

Creativitat, Acció i Servei, CAS

Monografia

Assignatura pròpia

Valencià

Valencià

Valencià

Valencià

Assignatura complementària

Història d’Espanya

Història d’Espanya

Història d’Espanya

Història d’Espanya

Assignatura d’opció

Matèria d’opció

Matèria d’opció

Matèria d’opció

Matèria d’opció

 *Assignatures que s’imparteixen en valencià

El títol d’INTERNACIONAL fa referència al fet que el currículum és internacional, el mateix per als diferents països que l’imparteixen, no perquè s’impartesca en anglés.

En el nostre institut la llengua del programa és el castellà (els exàmens oficials són en castellà), encara que tots els itineraris tenen dues assignatures en valencià. 

Però també és cert que les llengües tenen un pes més gran que en el batxillerat ordinari, amb un nombre major d’hores setmanals d’anglès i la incorporació de documents en aquesta llengua en algunes assignatures.

Programa Euroscola a l’IES Pere Boïl

Alumnat de l’IES Pere Boïl al Parlament Europeu

 

Top