TDC

Informació general TDC

TdC és un curs dedicat al pensament crític i a la indagació sobre el procés de conéixer. El curs de TdC examina com sabem el que afirmem que sabem. A aquest efecte, anima als alumnes a analitzar les afirmacions de coneixement (asseveració del que sabem o sabem fer) i a explorar preguntes de coneixement (preguntes obertes sobre el coneixement).

Si bé pot dir-se que hi ha moltes formes de coneixement, el curs de TdC identifiquen huit formes específiques: llenguatge, percepció sensorial, emoció, raó, imaginació, fe, intuïció i memòria. Les formes de coneixement formen la base de la metodologia de les àrees de coneixement i proporcionen un punt de partida per al coneixement personal. Les formes de coneixement rares vegades funcionen de manera aïllada en el context de les diferents àrees de coneixement i en relació amb l’actor individual del coneixement.

Les àrees de coneixement són àmbits específics de coneixement, cadascuna amb la seua naturalesa particular i els seus diferents mètodes per a adquirir coneixements: les matemàtiques, les ciències naturals, les ciències humanes, les arts, la història, l’ètica, els sistemes de coneixement religiosos i els sistemes de coneixement indígenes. El marc de coneixement és una eina per a explorar les àrees de coneixement; identifica les característiques principals de cada àrea de coneixement, presentant cada àrea com un sistema complex format per cinc components que interactuen. Això permet que els alumnes comparen i contrasten diferents àrees de coneixement, i dóna lloc a la possibilitat d’explorar en major profunditat la relació entre les àrees de coneixement i les formes de coneixement.

Guia de Tdc

Enllaços

www.teoriadelconocimiento.es

Top