eTwinning

El professorat, del centre està molt implicat en el desenvolupament i consecució de les competències així com en la seua formació i en la preparació de nous materials preocupats per la innovació en matèria d’educació.

Al llarg des anys s’ha participat en diferents accions com són projectes Leonardo, Socrates, Comenius, etc, cadascú en una etapa educativa corresponen i diferent.

Dins del marc que la Unió Europea ha plantejat en el seu programa al camp de l’educació al període 2014-2020, el centre educatiu IES PERE BOÏL ha participat en un projecte utilitzant la plataforma E-TWINNING.

Aquesta plataforma permet el agermanament electrònic utilitzant les TIC, projectes entre centres escolars, col·laboració en tasques comuns i intercanvi de experiències, informació, recursos i bones pràctiques. No hi ha finançament però sí moltes satisfaccions.

Els passos a seguir són:
• Registrar el centre en etwinning.net.
• Buscar un soci i registrar el projecte .
• Posteriorment en el TwinSpace es trobaran les ferramentes per a comunicar amb el centre associat.

Per tot allò el centre IES PERE BOÏL, dins de la seua estratègia de internalització, proposa la realització de projectes als diferents cursos. Aquests projectes van encaminats tant a adquirir i millorar competències com a oferir a l’alumnat d’altres capacitats un camp d’actuació acord amb els seus interessos i rendiment.

Durant dos anys el centre ha participat en el projecte “Let’s go to Europe” utilitzant aquesta plataforma. Se han realitzats activitats amb l’alumnat del centre de diferents nivells, entre la que destaca la celebració del dia d’Europa , 9 de Maig. Així mateix, dins de les activitats programades, se ha rebut la visita d’un grup de professors del centre educatiu “Ettore Majorana” de Scordia, Sicília.

En aquesta visita s’han intercanviat idees i pràctiques docents amb la finalitat de conèixer els diferents sistemes educatius per a millorar la nostra tasca docent.

PROJECTE eTwinning 2017

Professors participants del IES Pere Boïl: Eva Tomás (fundadora), Pilar Carrasco, Palmira Verdejo i Amparo Sanchis.

“EL DIA DE LA DONA PER AL FOMENT DE LA IGUALTAT EN ELS CENTRES EDUCATIUS”

INFORMACIÓ DEL PROJECTE

El dia 8 de març es commemora el dia de la dona treballadora en el món i serà el pretext per a realitzar activitats que fomenten la igualtat i la convivència en el centre educatiu. Es realitzaren investigacions de dones celebres en el món i s’exposarà, es realitzaren cartells artístics que serviran per a publicitar eixe dia. Des de distints departaments es realitzaren activitats al voltant d’eixe tema. En el pati del centre es realitzarà un hapenning amb tots els alumnes. La idea és mostrar i intercanviar les activitats que es fan en els distints països que participen en este projecte el 8 de març i fer activitats en col·laboració i consens amb eixos centres.

OBJECTIUS

1. Treballar conjuntament amb alumnes i professors d’altres nacionalitats.
2. Aprendre a treballar en col·laboració de manera conjunta durant tot el projecte.
3. Practicar el consens i l’enteniment i aprenentatge d’altres cultures.
4. Aprendre i comprendre els idiomes dels països participants, a més de l’anglés.
5. Utilitzar les ferramentes TIC
6. Ser crítics constructivament amb el nostre centre i amb els altres.
7. Valorar l’art com a mitjà transmissor de missatges.
8. Treballar l’exposició de treballs físicament i virtualment.

PROCÉS DE TREBALL

1. Presentar l’activitat, 8 de març, dia de la dona, als alumnes i professors que compartiran el projecte. Twinsspace.
2. Establir equips mixtos d’alumnes espanyols i italians, coordinats pels professors, per a compartir, establir i debatre les activitats que es desenrotllaren.
3. La primera activitat que és la dels cartells s’intercanviaren amb els països participants, perquè en cada centre tinguen els cartells compartits.
4. Es creara un prezi o power point amb tots els treballs.
5. Es realitzaren les distintes activitats i se n’aniran intercanviant les distintes fases.
6. El dia 8 de març es realitzaren en cada centre els seus projectes, es registraren i en directe i en diferit s’exposaran, en plataformes virtuals i físiques. 7. A través del Twinspace es realitzaria les avaluacions, on cada un dels grups d’alumnes crearien tres preguntes a la resta de grup a manera d’avaluació.

RESULTATS ESPERATS

1. Realitzar un prezi o power point amb les diferents activitats realitzades i exposar-ho en twinspace, en els blog de professors i en les web dels centres educatius.
2. Happenning artístic en cada centre
3. Realització de cartells i exposició física i virtual
4. Realització d’exposicions monografies entorn del 8 de març per distints departaments del centre.
5. Impacte i difusió en distints mitjans.

ACTIVITATS

1. L’ONU i la Igualtat de Gènere.

La Carta de les Nacions Unides, firmada en 1945, va ser el primer acord internacional per a afirmar el principi d’igualtat entre dones i homes. Des de llavors, l’ONU ha ajudat a crear un llegat històric d’estratègies, normes, programes i objectius acordats internacionalment per a millorar la condició de les dones en tot el món. Amb els anys, l’ONU i els seus organismes tècnics han promogut la participació de les dones en condicions d’igualtat amb els homes en l’èxit del desenrotllament sostenible, la pau, la seguretat i el ple respecte dels drets humans. L’apoderament de la dona continua sent un element central dels esforços de l’organització per a fer front als desafiaments socials, econòmics i polítics en tot el món.

2. Cartells infografies.
Els alumnes de 1r de batxillerat internacional realitzen dins de l’assignatura de creativitat de CAS uns cartells icnogràfics utilitzant una aplicació informàtica crida canva. En ell, els alumnes poden afegir fotos i text triats per ells davall un patró determinat.
Desenrotllen la creativitat, aplicant els conceptes plàstics d’equilibri, pesos, línies, plans, punts, colores… i també s’involucren en assumptes d’importància global, com les desigualtats de gènere.
S’utilitzaran per a realitzar la difusió del 8 de març, Dia de la Dona en l’IES Pere Boïl de Manises, per a la inclusió de tota la comunitat en el projecte.

3. Cartells artístics amb tècniques gràfiques.


Cartells artístics amb tècniques gràfiques: els alumnes estan realitzant cartells amb tècniques diverses, llapis de grafit amb esfumins, aquarel·les, temperes, llapis aquarel·lables, tècniques mixtes, retoladors, la qual cosa conferirà a l’exposició un enriquiment visual amb la temàtica del Dia de la Dona com a pretext artístic.
Els alumnes treballaran el tema sempre positivitzant a la figura de la dona en les seues múltiples facetes professionals i personals des de la pluralitat de l’alumnat, que servirà per a visibilitzar la celebració d’eixe dia.
Sempre es treballarà des del respecte, la tolerància i la igualtat, fent que la inclusió siga part motivadora del projecte.

4. Videoconferència amb alumnes i professors d’Itàlia i Espanya.
Vídeoconferència via Skype en directe amb alumnes i professors del liceu Majorana de Scordia i l’IES Pere Boïl de Manises. Hui, Divendres, dia 3 de març de 2017, a les 10 h s’ha realitzat una videoconferència en què han intervingut els alumnes i professors d’ambdós centres educatius.
L’objectiu d’esta primera videoconferència ha sigut el de presentar els professors que participaren en este projectes i un grup d’alumnes.
Ha sigut una jornada de motivació i trobada. També hem realitzat els dos centres una visita turística per a conéixer les instal·lacions. Molt enriquidor per a tots.

5. Mur col·laboratiu / Collaborative Wall 8 de March.

8 de MARÇ – DIA DE LA DONA.

6. Reflexions, cites il·lustres de dones, convocatòries, conferències.

7. Ambientació del centre per a visibilitzar el dia de la dona.

8. Videoconferència.
En plena videoconferència amb el liceu Majorana de Scordia – Sicília.
Poguérem veure’ns, presentar-nos i compartir els treballs que estàvem fent.

8 de Març al IES Pere Boïl de Manises.

Es van organitzar múltiples activitats inclusives per a tota la comunitat escolar. Van estar presents l’AMPA, professorat, Direcció, alumnat de tots els nivells.
Els professors d’este projecte eTwinning van realitzar moltes activitats des que es va inaugurar este espai twinspace i que van tindre com a colofó el dia 8 de març a més es van fer acompanyant a altres paral·leles que organitze la coordinadora d’igualtat.

9. Cartell bilateral per a la difusió a Espanya i a Itàlia.

Top