Orientació acadèmica

      CICLES FORMATIUS IMPARTITS

FAMÍLIA ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ     Departament

FP BÀSICA                       T.P.B. Servicis administratius (LOE)

GRAU MITJÀ                    T Gestió Administrativa (LOE)

GRAU SUPERIOR          TS Administració i Finances (LOE) (Presencial i 1º distància)

FAMÍLIA COMERÇ I MÀRQUETING     Departament

GRAU MITJÀ                    T Activitats Comercials (LOE)

GRAU SUPERIOR           TS Comerç Internacional (LOE) (Presencial i distància)

GRAU SUPERIOR           TS Transpor i Logística (LOE) (Presencial i 1º distància)

FAMÍLIA ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA    Departament

FP BÀSICA                      T.P.B. Electricitat i electrònica

GRAU MITJÀ                   T Instal·lacions de Telecomunicacions (LOE)

GRAU SUPERIOR          TS Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics (LOE) (desactivat)

CALENDARI D’ADMISSIÓ 2021-22

          INSTALACIONS D’IES PERE BOÏL 

          El que fem en l’IES PERE BOÏL

  

Top