Orientació acadèmica

      CICLES FORMATIUS IMPARTITS

FAMÍLIA ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ     Departament

FP BÀSICA                       T.P.B. Servicis administratius (LOE)

GRAU MITJÀ                    T Gestió Administrativa (LOE)

GRAU SUPERIOR           Administració i Finances (LOE) (Presencial i distància)

FAMÍLIA COMERÇ I MÀRQUETING      Departament

GRAU MITJÀ                    Activitats Comercials (LOE)

GRAU SUPERIOR           Comerç Internacional (LOE) (Presencial i distància)

GRAU SUPERIOR           Transpor i Logística (LOE) (Presencial i distància)

GRAU SUPERIOR           Gestió de vendes i Espais Comercials (LOE) (Nou curs 23-24)

FAMÍLIA ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA    Departament

FP BÀSICA                      Electricitat i electrònica

GRAU MITJÀ                   Instal·lacions de Telecomunicacions (LOE)

GRAU SUPERIOR          Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics (LOE) (Nou curs 23-24)

CALENDARI D’ADMISSIÓ

          INSTALACIONS D’IES PERE BOÏL 

          El que fem en l’IES PERE BOÏL

Top