Notícies

12 març 2020

Beques ERASMUS+

Concedides 2 Beques de mobilitat per a formació a l’estranger a professores

de l’IES PERE BOÏL en el programa ERAMUS+. (més informació en el tauler d’anuncis)

|
Top