El Centre

Salutació de la directora

Estimades famílies:

Vull donar-vos la benvinguda a l’IES PERE BOÏL, centre d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerats: Públic i Internacional, i Formació Professional.

Estem treballant per fer del nostre centre, un lloc de trobada i d’aprenentatge que responga als reptes, necessitats, expectatives, canvis que ens demanda la societat.

Tractem d’aportar, una educació integral que permeta al nostre alumnat madurar en tot els àmbits intel·lectual, afectiu, físic. Una educació en valors, sent la solidaritat, el respecte, la diversitat, el pensament crític part del nostre compromís, afavorit gràcies a la participació de tota la Comunitat Educativa.

Comptem amb una gran diversitat en activitats extraescolars tant dins com fora de l’aula. Entre altres participem en:

  • Programa Erasmus+: Batxillerat (setmana a Irlanda) Cicles Formatius (FCT Europa / Intercanvis).
  • Setmana d’Immersió lingüística en Anglés y/o Francés (Secundària).
  • Activitats esportives: Hoquei – Bàsquet (Secundària).
  • Revista Escolar “Som el Pere”, on es plasma les diferents activitats, que es realitzen en el centre, al llarg de cada avaluació.
  • Programa Experimenta (Secundària).
  • Concursos literaris / Robòtica / Plàstica.
  • Activitats musicals dins i fora del centre.

Som l’únic centre de tota la Comunitat Valenciana que impartix Batxillerat Internacional.

Som Centre examinador de B2 Inglés/Francés.

En cicles Formatius tenim les famílies d’Electrònica, Administració, Comerç. Amb formació Presencial, Semipresencial, Distància i Dual. Comptem amb borsa de treball per mitjà de la qual facilitem al nostre alumnat, si és necessari, contactes amb empreses.

El centre té accions de Formació Professional Bàsica cofinançades pel Fons Social Europeu.

Podeu contactar amb el Centre acudint al mateix o bé a través de la pàgina web.

Una salutació i moltes gràcies per visitar-nos.

INSTALACIONS D’IES PERE BOÏL 

El que fem en l’IES PERE BOÏL

Entorn i història

És un centre escolar de titularitat pública depenent de la Consellería d’Educació de la Comunitat Valenciana. La seua creació es remunta a 1985.
El centre, inicialment va ser un Institut de Formació Professional, actualment els ensenyaments que s’imparteixen engloben: Educació Secundària Obligatòria, Batxillerats Lomce i Internacional i Cicles Formatius de grau mitjà-superior de diferents famílies.
L’entorn socioeconòmic i cultural del centre es correspon a un nivell mitjà. Per açò és necessari la participació en programes europeus ja que serà l’única oportunitat de molts alumnes per a conèixer la realitat europea fóra del seu entorn habitual. Així com el desenvolupament de les diferents competències, digitals, de comunicació, necessàries per a formar-se com a ciutadans europeus i saber afrontar i resoldre els problemes futurs…
En ser un centre públic en Educació Secundària Obligatòria es reben alumnes-as dels col·legis públics adscrits que ens corresponen, segons la xarxa de centres que estableix la Consellería d’Educació de la Comunitat Valenciana. Els Centres adscrits de Primària són CEIP García Planells, centre línia en Valencià i el CEIP Enric Valor, centre línia d’incorporació progressiva.
El Programa Plurilingüe s’incorpora el curs 2015-2016 en tots i cadascun dels grups de Primer de l’Educació Secundària Obligatòria en les àrees de Tecnologia i Educació Plàstica i Visual.
L’Institut en Educació Secundària Obligatòria es nodreix majoritàriament d’alumnat d’aquests centres adscrits i minoritàriament d’alguns altres del municipi.
Referent a les Proves d’Accés a la Universitat estem entre els 50 millors resultats de la Comunitat Valenciana. Referent a l’alumnat de Batxillerat Internacional, proves externes que realitzen per a obtenir el Diploma que certifica l’Organització del Batxillerat Internacional IBO se situa en un 100%.
El percentatge d’alumnes-as que una vegada obtinguda la titulació en Educació Secundària Obligatòria té com a expectativa els estudis de Batxillerat és d’un 70%, la resta accedeixen a estudis de Formació Professional de Cicle Mitjà.
L’alumnat que ha obtingut el títol de Batxillerat té com a expectativa els estudis universitaris, sent un 20% els que havent obtingut el títol de Batxillerat opten per realitzar estudis de Formació Professional , realitzant un Cicle Formatiu de Grau Superior.
En Educació Secundària Obligatòria s’utilitzen recursos orientats a cobrir totes les necessitats educatives de l’alumnat, amb l’objectiu de millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge i aconseguir resultats òptims que sense aquests recursos seria complicat aconseguir-ho.

EL NOSTRE CENTRE

I.E.S. PERE BOÏL
C/ Ceramista Alfons Blat, 12
46940 Manises
Tel.: 961 20 62 25
46017535@edu.gva.es

Equip directiu

Directora: Pilar Carrasco mp.carrascorodrigu@edu.gva.es
Vicedirector: Vicent Ortiz v.ortizmonleon@edu.gva.es
Secretaria: Carmen Ruiz 46017535.secretaria@edu.gva.es
Cap d’estudis Secundària i Batxillerat: Ma José Hellín mj.hellinmendez@edu.gva.es
Cap d’estudis Cicles formatius: Manuel Vicedo m.vicedoespinosa@edu.gva.es

Situació

L’IES PERE BOÏL es troba situat a Manises, (València). Està molt bé comunicat, al costat de l’aeroport, de la CV-365 i de la N-220. Veure mapa ací.

Top