Notícies

19 setembre 2022

SEGON ACTE D’ADJUDICACIÓ DE VACANTS CURS 2022/23

Tant per a alumnes que han participat en el procés d’admissió com per a aquells que estan en les llistes d’espera gestionades pel centre.

Dia 20 de setembre (ACTE PÚBLIC I PRESENCIAL EN IES PERE BOIL – Sala d’actes)

S’adjudicarà vacants conforme al que estableix la normativa vigent. L’ordre d’adjudicació serà el següent:

CICLES GRAU MITJÀ (per a primer i segon curs)
1. Cicle Mitjà Gestió Administrativa: 16 hores
2. Cicle Mitjà Activitats Comercials: 16.05 hores
3.Cicle Mitjà Telecomunicacions: 16.10

CICLES SUPERIORS MODALITAT PRESENCIAL
4. Cicle Superior Administració i Finances (primer i segon): 16.15 hores
5. Cicle Superior Transport i Logística: 16.20 hores

CICLES SUPERIORS MODALITAT SEMIPRESENCIAL
6. Cicle Superior Administració i Finances – semipresencial: 16.25 hores
7. Cicle Superior Comerç Internacional – semipresencial: 16.30 hores

NO HI HA VACANTS per al Cicle Superior Transport i Logística SEMIPRESENCIAL ni per al cicle superior de COMERÇ INTERNACIONAL PRESENCIAL.

S’haurà de vindre proveït de còpia del certificat de la nota del requisit acadèmic i de la preinscripció realitzada en el procés d’admissió.

Pot vindre a l’adjudicació de les vacants una persona autoritzada per escrit i amb una còpia del DNI de la persona interessada.

Les vacants seran assignades per la nota mitjana de l’expedient acadèmic o prova, sense tindre en compte ni les reserves ni els contingents inicials establits, tal com estableix la normativa vigent.

En cas de quedar places desertes una vegada finalitzada la llista d’espera, s’adjudicarà a aquelles persones presents interessades i que reunisquen els requisits per a cursar aquests estudis.
Top