Notícies

03 octubre 2022

TERCER I ÚLTIM ACTE D’ADJUDICACIÓ DE VACANTS CURS 2022/23

Tant per a alumnes que estan en les llistes d’espera gestionades pel centre, com per a la resta d’interessats.

Dia 4 de octubre a les 16:00 hores, es farà en ACTE PÚBLIC I PRESENCIAL EN IES PERE BOIL

S’adjudicarà vacants conforme al que estableix la normativa vigent. L’ordre d’adjudicació serà el següent: primerament, a les persones inscrites en les llistes d’espera del centre (Fase II), seguidament a la resta d’interessats per ordre d’arribada (s’haura d’agafar número en conserjeria en arribar al centre)

S’haurà de vindre proveït de còpia del requisit acadèmic.

Pot vindre a l’adjudicació de les vacants una persona autoritzada per escrit i amb una còpia del DNI de la persona interessada.

Top