Notícies

05 setembre 2016

VACANTS CICLES FORMATIUS

PRIMER CICLE MITJÀ GESTIÓ ADMINISTRATIVA: 3 VACANTS

SEGÓN CICLE MITJÀ GESTIÓ ADMINISTRATIVA: 22 VACANTS

PRIMER CICLE MITJÀ ACTIVITATS COMERCIALS: 0 VACANTS

SEGÓN CICLE MITJÀ ACTIVITATS COMERCIALS: 5 VACANTS

PRIMER CICLE MITJÀ INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS: 16 VACANTS

SEGÓN CICLE MITJÀ INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS: 16 VACANTS

PRIMER CICLE SUPERIOR ADMINISTRACIÓ I FINANCES: 2 VACANTS

SEGÓN CICLE SUPERIOR ADMINISTRACIÓ I FINANCES: 13 VACANTS

PRIMER CICLE SUPERIOR COMERÇ INTERNACIONAL: 1 VACANTS

SEGÓN CICLE SUPERIOR COMERÇ INTERNACIONAL: 10 VACANTS

PRIMER CICLE SUPERIOR COMERÇ INTERNACIONAL SEMIPRESENCIAL: 2 VACANTS (Hi han mòduls tancats)

SEGÓN CICLE SUPERIOR COMERÇ INTERNACIONAL SEMIPRESENCIAL: 0 VACANTS

|
Top