Notícies

02 setembre 2016

JORNADA D’ACOLLIDA A L’ALUMNAT. DIA 8 DE SETEMBRE.

 

PRIMER  ESO
1A PIP ….  12’30h  A105  
 
1B PIP ….  12’30h  A106  
 
1C PEV ….  12’30h  A107  
 
1DPEV ….  12’30h  A107  

 

SEGÓN  ESO
2A PIP ….   11’00h   A206  
 
2B PEV ….  11’00h   A207   
 
2C  PEV….  11’00h   A208   

 

TERCER  ESO
3A PIP ….  10’30h   A108   
 
3B PEV ….  10’30h   A109   

 

QUART   ESO
4A PIP  ….  9’00h   A206  
 
4B PEV ….  9’00h   A207   

 

PRIMER BATXILLERAT
BAT  CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC
1BACA  ….  12’30h   B001 
 
PRIMER  BATXILLERAT
BAT HUMANÍSTIC-SOCIAL
1BAHA  ….  12’30h   B002 

 

PRIMER – BATX  INTERNACIONAL
BAT  CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC
1BACI  ….  12’30h   B005  
 
PRIMER – BATX INTERNACIONAL
BAT HUMANÍSTIC-SOCIAL
1BAHI  ….  12’30h   B004 
SEGON BAT  CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC                         
2BACA ….  11’00h  B001  
 
SEGÓN BAT HUMANÍSTIC – SOCIAL
2BAHA  ….  11’00h   B002    

 

SEGON –  BTX  INTERNACIONAL
BAT  CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC
2BATI  ….  11’00h   B004  
 
SEGON –  BTX INTERNACIONAL
BAT HUMANÍSTIC-SOCIAL
2BAHI  ….  11’00h   B005  

 

PRIMER CICLES FORMATIUS
1r FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
             9’00h  –  B202
 
1r  ACTIVITATS  COMERCIALS
             9’00h  –  B101
 
1r GESTIÓ ADMINISTRATIVA
              9’00h  –  B107
 
1r INSTALACIÓ TELECOMUNICACIONS
              9’00h  –  B201
 
1r ADMINISTRACIÓ i FINANCES
              9’00h  –  B103
 
1r COMERÇ INTERNACIONAL
              9’00h  –  B102h

 

    SEGON CICLES FORMATIUS

2n FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
             10’00h  –  B202
 
2n  COMERÇ
             10’00h  –  B101
 
2n GESTIÓ ADMINISTRATIVA
              10’00h  –  B107
 
2n INSTALACIÓ TELECOMUNICACIONS
              10’00h  –  B201
 
2n ADMINISTRACIÓ i FINANCES

            10’00h  –  B103

 
2n COMERÇ INTERNACIONAL

              10’00h  –  B102

|
Top