Notícies

24 març 2021

PRÒRROGA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE MOBILITAT EN EL PROGRAMA ERASMUS+

Es prorroga la convocatòria de la beca Erasmus+ per a personal docent i no docent a l’haver quedat deserta la convocatòria inicial.

En el document teniu la convocatòria.

Prórroga convocatoria erasmus personal 2020-21

 

 

 

Top