Notícies

11 juny 2021

INFORMACIÓ MATRÍCULA 2021-2022

Alumnat NOU en el centre, que comença etapa (1r ESO, 1r Batxillerat, 1r cicle formatiu o que canvia de centre):

Una vegada es publiquen els llistats definitius d’admesos en la pàgina web de Conselleria, l’alumnat admés haurà de recollir el sobre de matrícula en la consergeria del centre, i se li assignarà data i hora de matrícula.

 

Alumnat del centre (ESO):

Durant la setmana del 14 al 18 de Juny els tutors/es entregaran el sobre de matrícula, ja tenen la plaça reservada pel que NO han de fer preinscripció. El sobre amb la documentació de la matrícula emplenada haurà de ser entregat al tutor/a, el dia assignat, que s’indicarà en la web del centre a partir del 22 de Juny.

El mateix dia l’alumnat entregarà el sobre de matrícula, retornarà els llibres de la Xarxa de Llibres i rebrà el consell orientador.

 

L’alumnat amb més de dues assignatures suspeses rebrà dues fulles de matrícula, la del curs actual (per si repeteix) i la del següent (per si promociona), ha d’emplenar totes dues i en funció del resultat de l’avaluació final el centre seleccionarà la fulla que corresponga.

 

Alumnat del centre (que passa a 2n de batxillerat o a 2n de cicle formatiu en modalitat presencial)

Durant la setmana del 14 al 18 de Juny els tutors/es entregaran el sobre de matrícula, ja tenen la plaça reservada pel que NO han de fer preinscripció. El sobre amb la documentació de la matrícula emplenada haurà de ser entregat al tutor/a, el dia assignat, que s’indicarà en la web del centre a partir del 22 de Juny.

L’alumnat amb més de dues assignatures suspeses rebrà dues fulles de matrícula, la del curs actual (per si repeteix) i la del següent (per si promociona), ha d’emplenar totes dues i en funció del resultat de l’avaluació final el centre seleccionarà la fulla que corresponga.

 

Alumnat del centre en modalitat semipresencial:

Només té reservada la plaça l’alumnat que haja fet la preinscripció. Qui no la fera abans de l’1 de Juny haurà d’esperar a la publicació de vacants que es farà al setembre en la web del centre.

 

 

 

Top