Orientació

El departament d’orientació és l’òrgan d’assessorament i orientació de la comunitat educativa de l’IES PERE BOÏL de Manises. Les seues intervencions s’adrecen a alumnat, famílies, professorat i òrgans de coordinació didàctica i de govern de l’institut.

L’orientació psicopedagògica busca detectar i prevenir les dificultats i necessitats de l’alumnat per a prendre les mesures d’atenció a la diversitat adients en un entorn inclusiu i normalitzat.

L’orientació personal vol promoure la coeducació, la convivència i la mediació de conflictes fomentant la tolerància, el respecte, la no discriminació, la prevenció de la violència contra les dones i l’eliminació de prejudicis sexistes. Persones autónomes i ciutadans amb iniciativa i solidaris.

Aprendre a aprendre amb autonomia és l’objectiu principal de l’orientació acadèmica que possibilita a l’alumnat triar els itineraris formatius que millor s’ajusten als seus interessos i capacitats amb el suport de les famílies a l’hora de la presa de decissions.

L’orientació professional vinculada al coneixement de les famílies professionals que ofereix el nostre centre i l”estudi de professions, altres itineraris formatius, eixides laborals i contactes amb el món de l’empresa que ajuden a l’elaboració del pla de desenrollatment personal i professional.

La concreció d’aquestes línies d’orientació es reflexen al PLA D’ACCIÓ TUTORIAL que per a cada objectiu disenya activitats, proposa mitjans materials i personals i preveu el temps i l’avaluació de les actuacions.

D’altra banda des de l’Aula Virtual de la pàgina WEB de l’institut el departament d’orientació aporta materials agrupats per temàtiques relacionades amb l’educació en general i l’orientació personal, acadèmica i professional en particular.

COMPONENTS

OLGA SANCHIS GIL (Orientadora)
Att. Famílies: dimecres de 14:10 h a 15:05 h i divendres de 08:00 h a 08:55 h
CENTO SANCHO PASTOR (Professor pedagogia terapèutica)
Att. Famílies: dimecres de 11:05 h a 12:00 h
JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ BOLÒS (Orientador, cap del departament)
Att. Famílies: dimecres de 08:00 h a 08:55 h i divendres de 14:10 h a 15:05 h

Propers esdeveniments d'Orientació


No hi ha cap esdeveniment properament

Últimes notícies d'Orientació

No s'ha trobat cap entrada.
Top