Francés

L’IES Pere Boïl de Manises permet estudiar francès a tots els cursos de l’ESO i de Batxillerat com a 2a llengua estrangera i també com a 1a llengua estrangera en batxillerat. Estudiar francès com a primera llengua estrangera permet adquirir la llengua dins d’un entorn privilegiat, perquè el número d’alumnes sol ser molt reduït, afavorint així el treball a classe, la pràctica de l’oral i l’adquisició de l’idioma.

El nostre institut ofereix el programa Diploma de Batxillerat Internacional, amb l’assignatura de francès llengua estrangera sota el nom de French B; sol contar amb pocs alumnes i això permet un seguiment especialment individualitzat del treball de cada estudiant a l’assignatura i un progrès molt ràpid en llengua i cultura francesa.

Cada any, el departament de francès del nostre institut organitza activitats variades per a motivar a l’alumnat i fomentar el seu aprenentatge: assistim a representacions teatrals en francès de conegudes obres literàries adaptades; al febrer celebrem el dia de la Candelera elaborant i degustant delicioses crêpes; i a més a més, tractem d’organitzar un viatge cultural o intercanvi a França tots els anys; per exemple, al mes de maig de 2018, 20 alumnes de francès del nostre institut tingueren l’oportunitat de viatjar al Sud de França dins del marc d’activitats lingüístico-culturals del departament de francès: visitàrem Toulouse, el parc temàtic de la Cité de l’Espace de Toulouse, férem una passejada en vaixell pel Canal du Midi, visitàrem el Museu de la Inquisició i el Castell Comtal de Carcassonne, ciutat medieval declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO al 1997, i on estiguérem allotjats quatre nits.

No obstant, degut a les precauciones que s’han de prendre respecte al Coronavirus, el departament de francès ha decidit excepcionalment no organitzar cap activitat extraescolar aquest curs 2021-2022, i espera reprendre-les amb il·lusió al curs següent.

L’aprenentatge de l’idioma correspon amb l’adquisició i la pràctica de la llengua i cultura franceses, per la qual cosa les professores de francès tracten de mantenir l’interès de l’alumnat per a la llengua i la cultura francòfones, organitzant activitats diverses, treballant pel·lícules franceses subtitulades i cançons francòfones actuals, creant activitats orals i alternant-les amb l’obligat estudi de la gramàtica per a fer del francès una assignatura eminentment pràctica i divertida.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Aquest curs 2021-2022, el departament de francès ha decidit no organitzar cap activitat extraescolar degut a les precauciones que s’han de prendre per a la prevenció del Coronavirus.

No obstant, apuntem que al llarg del segon trimestre, la Conselleria d’Educació convocarà com cada any la Prova homologada de francès de nivell A2. Els alumnes matriculats al nostre centre que ho desitgen, podran realitzar a partir de 4t d’ESO les proves oficials de nivell A2 d’anglés i/o francés a l’institut, diplomes oficials reconeguts per tots els organismes espanyols.

PROFESSORES DE FRANCÈS I LA SEUA HORA D'ATENCIÓ A FAMÍLIES

Las dues professores del departament de francés de l’IES Pere Boïl de Manises són Véronique Martí i Virginia Romero Reignier.

Véronique Martí és la cap del departament de francés i imparteix els dos cursos del Batxillerat Internacional, i 2n de batxillerat LOMCE.
La seua hora d’atenció a famílies és el DIMECRES de 9.50 h a 10.45 h.
Es pot contactar amb ella al correu següent: veroniquemarti@pereboil.com.

– La professora Virgina Romero ReignIer imparteix francés als nivells de 1r, 2n, 3r, 4t d’ESO i 1r de Batxillerat.
La seua hora d’atenció a famílies es el DIJOUS de 11.15 h a 12.15 h.
Es pot contactar amb ella al correu següent: virginiaromero@pereboil.com.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I DE RECUPERACIÓ

La mitjana trimestral es calcularà als cursos d’ESO de la següent manera:
– 60%: mitjana de les notes d’exàmens.
– 20%: entrega de treballs, redaccions, deures, treball diari a classe, quadern d’apunts, quadern d’exercicis.
– 20%: participació a classe, pronunciació oral, interès per l’assignatura, puntualitat i comportament respectuós de l’alumne/a amb la professora, els companys de classe i el material del centre.

La mitjana trimestral es calcularà als cursos de batxillerat de la següent manera:
– 80%: mitjana de les notes d’exàmens escrits, comprensions i exàmens orals, vídeos realitzats i presentacions preparades a casa i presentades a classe.
– 10%: entrega de treballs, redaccions, deures, treball diari a classe.
– 10%: participació a classe, pronunciació oral, interès per l’assignatura, puntualitat i comportament respectuós de l’alumne/a amb la professora, els companys i el material del centre.

Per al Batxillerat Internacional: es trauran les notes equivalents de BI a partir de la mitjana LOMCE, seguint la tabla d’equivalències oficials.

Sistema de recuperació i continguts mínims:
El departament de francès estableix que pel caràcter d’avaluació contínua de la matèria, no es realitzaran recuperacions trimestrals. Com es tracta d’una avaluació contínua, la segona avaluació pot recuperar la primera, i la tercera la segona. Serà obligatori aprovar la 3a avaluació per a aprovar la matèria. No obstant això, per a obtenir l’aprovat final del curs, se li podrà exigir a l’alumne/a, la presentació correcta de totes les tasques realitzades durant el curs.

Propers esdeveniments de Francés


No hi ha cap esdeveniment properament

Últimes notícies de Francés

11 maig 2021

VÍDEO PROMOCIONAL DE FRANCÉS

Vídeo promocional de l'assignatura de francés, realitzat per l'associació de professors-es de francés de València. https://youtu.be/J0piSFoXt_o
04 juliol 2019

FRANCÉS PRIMER IDIOMA

Per al curs 2019-2020 es podrà escollir l'assignatura de FRANCÉS com a 1ª llengua extranjera en 1r de la ESO. Grups reduïts.
Top