Francés

L’IES Pere Boïl de Manises permet estudiar francès a tots els cursos de l’ESO i de Batxillerat com a 2ª llengua estrangera i també com a 1ª llengua estrangera. Estudiar francès com a primera llengua estrangera permet adquirir la llengua dins d’un entorn privilegiat, perquè el número d’alumnes sol ser molt reduït, afavorint així el treball a classe, la pràctica de l’oral i l’adquisició de l’idioma.

El nostre institut ofereix el programa Diploma de Batxillerat Internacional, amb l’assignatura de francès llengua estrangera sota el nom de French B; sol contar amb pocs alumnes i això permet un seguiment especialment individualitzat del treball de cada estudiant a l’assignatura.

També oferim classes de francès voluntàries per a l’alumnat del centre matriculat al cicle formatiu de Comerç Internacional.

Cada any, el departament de francès del nostre institut organitza activitats variades per a motivar a l’alumnat i fomentar el seu aprenentatge: assistim a representacions teatrals en francès de conegudes obres literàries adaptades; al febrer celebrem el dia de la Candelera elaborant i degustant delicioses crêpes; i a més a més, tractem d’organitzar un viatge cultural o intercanvi a França tots els anys; per exemple, al mes de maig de 2018, 20 alumnes de francès del nostre institut tingueren l’oportunitat de viatjar al Sud de França dins del marc d’activitats lingüístico-culturals del departament de francès: visitàrem Toulouse, el parc temàtic de la Cité de l’Espace de Toulouse, férem una passejada en vaixell pel Canal du Midi, visitàrem el Museu de la Inquisició i el Castell Comtal de Carcassonne, ciutat medieval declarada Patrimoni de la Humanitat per l’UNESCO al 1997, i on estiguérem allotjats quatre nits.

D’aquesta manera, perquè l’aprenentatge de la llengua correspongui amb l’adquisició i la pràctica de la llengua i cultura franceses, les professores de francès tracten de mantenir l’interès de l’alumnat per a la llengua i la cultura francòfones, organitzant activitats diverses, treballant pel·lícules franceses subtitulades i cançons francòfones actuals, creant activitats orals i alternant-les amb l’obligat estudi de la gramàtica per a fer del francès una assignatura eminentment pràctica i divertida.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolars organitzades pel departament de francès per al curs 2019-2020 són les següents:

Excursió al teatre: l’alumnat de francès de 1ESO, 2ESO i 3ESO tindrà l’oportunitat d’assistir a una obra de teatre bilingüe (en francès i castellà), el dimecres 13 de novembre de 2019 a les 11h a l’auditori de l’IES Ben Lliure de València. L’obra representada és Quasimodo de Victor Hugo. Els alumnes assistiran a la seues dues primeres hores de classe i agafaran l’autocar escolar a les 9:50 amb les professores de francès per a anar fins a València. Tornarem a l’institut a les 13:00 per a assistir a la resta d’hores de classe del dia.

Fête de la Chandeleur: El departament de francès celebrarà el dia de la Candelera (2 de febrer) amb l’alumnat de francès el divendres 31 de gener de 2020, aquest dia cada grup classe elaborarà i degustarà delicioses crêpes a l’institut durant les hores de classe de francès.

Excursió al teatre: l’alumnat de francès de 4ESO i batxiller, tindrà l’oportunitat d’assistir a l’obra de teatre adaptada en francès: Le diner de cons, comèdia de Francis Veber. La representació serà el dimarts 3 de març de 2020 al teatre Flumen de València a les 9:45. Desprès de la primera hora de classe, els alumnes agafaran el transport públic per a anar a València, tornarem a l’institut per a les classes de les 12:00.

Prova homologada de francès de nivell A2: Al llarg del segon trimestre, la Conselleria d’Educació convocarà uns dies de proves A2 d’anglès i de francès que es realitzaran a l’institut per als alumnes matriculats: es tracta de diplomes oficials reconeguts per tots els organismes espanyols. L’alumnat podrà presentar-se a l’examen A2 a partir de 4º d’ESO.

PROFESSORES DE FRANCÈS I LA SEUA HORA D’ATENCIÓ A FAMÍLIES

Las dues professores del departament de francès de l’IES Pere Boïl de Manises són Véronique Martí i Silvia Rodrigo.
Véronique Martí és la cap del departament de francès i imparteix els dos cursos del Batxillerat Internacional, 2º de batxillerat LOMCE i francès al cicle de Comerç Internacional. La seua hora d’atenció a famílies és el DILLUNS de 8:55 a 9:50.
– La professora Silvia Rodrigo imparteix els nivells de 1º ESO, 2ºESO, 3ºESO, 4ºESO i 1º de Batxiller. La seua hora d’atenció a famílies es el DIJOUS de 9:50 a 10:45.
Per a més informació sobre les activitats del departament de francès podeu escriure a la cap de departament Véronique Martí: veroniquemarti@pereboil.com

CRITERIS D'AVALUACIÓ I DE RECUPERACIÓ

La mitjana trimestral es calcularà als cursos d’ESO de la següent manera:
– 60%: mitjana de les notes d’exàmens.
– 20%: entrega de treballs, redaccions, deures, treball diari a classe, quadern d’apunts, quadern d’exercicis.
– 20%: participació a classe, pronunciació oral, interès per l’assignatura, puntualitat i comportament respectuós de l’alumne/a amb la professora, els companys de classe i el material del centre.

La mitjana trimestral es calcularà als cursos de batxillerat de la següent manera:
– 80%: mitjana de les notes d’exàmens escrits, comprensions orals i exàmens orals.
– 10%: entrega de treballs, redaccions, deures, treball diari a classe.
– 10%: participació a classe, pronunciació oral, interès per l’assignatura, puntualitat i comportament respectuós de l’alumne/a amb la professora, els companys i el material del centre.
Per al Batxillerat Internacional: es trauran les notes equivalents de BI a partir de la mitjana LOMCE, seguint la tabla d’equivalències oficials.

Sistema de recuperació i continguts mínims:
El departament de francès estableix que pel caràcter d’avaluació contínua de la matèria, no es realitzaran recuperacions trimestrals. Com es tracta d’una avaluació contínua, la segona avaluació pot recuperar la primera, i la tercera la segona. Serà obligatori aprovar la 3ª avaluació per a aprovar la matèria. No obstant això, per a obtenir l’aprovat final del curs, se li podrà exigir a l’alumne/a, la presentació correcta de totes les tasques realitzades durant el curs.

Propers esdeveniments de Francés


No hi ha cap esdeveniment properament

Últimes notícies de Francés

04 juliol 2019

FRANCÉS PRIMER IDIOMA

Per al curs 2019-2020 es podrà escollir l'assignatura de FRANCÉS com a 1ª llengua extranjera en 1r de la ESO. Grups reduïts.
Top