Notícies

04 juliol 2019

FRANCÉS PRIMER IDIOMA

Per al curs 2019-2020 es podrà escollir l’assignatura de FRANCÉS com a 1ª llengua extranjera en 1r de la ESO. Grups reduïts.

Top