Administració i Finances

+ info >>: Entra ací a la web del departament

Aquest departament és l’òrgan encarregat de gestionar els cicles formatius de la família Administració d’aquest Centre.

Tens a la teua disposició un equip de professors especialitzats en l’àrea d’administració d’empreses que t’ajudaran a preparar-te i inserir-te en el món laboral.

A totes les aules disposem d’equips informàtics que ens permetran utilitzar el software específic en l’àmbit de l’oficina així com projectors per a presentacions i vídeos.

El departament de fct col·labora amb un gran nombre d’empreses interessades a oferir als estudiants activitats formatives en l’àmbit del món laboral.

Formació dual

Tots els cicles de la família Administració que s’imparteixen en aquest centre es basen en la Formació Professional Dual.

La Formació Professional Dual té com a objectiu que el centre educatiu participe conjuntament amb l’empresa desenvolupant projectes de formació professional.

La formació professional dual s’entén com el conjunt d’accions i iniciatives formatives, ocupació mixta i formació, que tenen com a objectiu la qualificació professional dels treballadors en règim d’alternança de l’activitat laboral en una empresa amb l’activitat formativa rebuda en el marc del sistema d’FP.

Aquest tipus de formació permet a l’alumne conéixer i posar en pràctica, des del primer curs acadèmic, les competències que es pretenen adquirir.

Erasmus +, FCT Europa i Erasmus.es

El centre organitza pràctiques formatives en empreses de països europeus a través del programa Erasmus+. També col·labora amb el Ministeri en l’obtenció de beques per a la realització d’aquestes pràctiques amb el programa FCT Europa i, amb el Ministeri d’Educació i Ciència que ofereix el programa erasmus.es.

Aquests programes permeten a l’alumne reforçar tant l’idioma del país de destinació com la possibilitat de conéixer el món empresarial en un país diferent del nostre.

Educació a distància

El centre disposa de la modalitat a distància/semi presencial del cicle Administració i Finances, la qual cosa permet cursar aquest cicle amb més flexibilitat per a aquells alumnes que vulguen fer-lo compatible amb altres activitats.

CICLES QUE S'IMPARTEIXEN

Formació Professional Bàsica: Servicis Administratius

La competència general del grau consisteix a realitzar tasques administratives i de gestió bàsiques, amb autonomia amb responsabilitat i iniciativa personal, operant amb la qualitat indicada, observant les normes ambientals i de seguretat i sanitàries en el treball i comunicar-se oralment i per escrit en castellà i, si escau, en la pròpia llengua cooficial així com en una llengua estrangera. Si vols més informació sobre aquest cicle, pots accedir als següents enllaços:

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-servicios-administrativos

QUINES OCUPACIONS ES PODEN EXERCIR?

Auxiliar d’oficina, Auxiliar de Servei General, Auxiliar de fitxers, Ordenança, Auxiliar d’informació, Classificador i/o distribuïdor de correu, Verificador registrador de dades, Auxiliar d’escaneig, Operador de documents, Auxiliar de vendes, Assistent per a empleat de comerç, Operador de recollida o caixer.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer any

 • Tractament informàtic de dades (7h).
 • Tècniques administratives bàsiques (7h).
 • Atenció al client (2h).
 • Preparació de comandes i venda de productes (2h).
 • Ciències Aplicades I (5h).
 • Comunicació i societat I (5h).
 • Tutoria (1h).
 • Formació i orientació laboral I (1h).

Segon any

 • Aplicacions bàsiques de l’automatització d’ofimàtica (7h).
 • Arxiu i comunicació (9h).
 • Ciències Aplicades II (6h).
 • Comunicació i societat II (6h).
 • Tutoria (1h).
 • Formació i orientació laboral II (1h).
 • Formació en centres de treball (240h).

CFGM de Gestió Administrativa

MODALITAT PRESENCIAL

La competència general d’aquest grau consisteix a realitzar activitats de suport administratiu en els àmbits laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant d’acord amb les normes de prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat tant en grans i en mitjanes i xicotetes empreses, en qualsevol sector d’activitat, i particularment en el sector serveis, així com en les administracions públiques, oferint suport administratiu en les tasques d’administració i gestió d’aquestes empreses i institucions i prestant atenció a clients i ciutadans.

Si voleu ampliar la informació sobre aquest cicle, podeu accedir als següents enllaços:

Dossier de cicles formatius CFGM

ACTIVITATS que es realitzen durant el curs d’aquest cicle:

 • Visites a diferents empreses de la zona per conéixer el funcionament dels departaments administratiu, comercial i de magatzem.
 • Visita a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (Tresoreria).
 • Visita a la Tresoreria De la Seguretat Social.
 • Visita a l’Ajuntament.
 • Visita a les Corts Valencianes i a la Generalitat Valenciana.
 • Elaboració de projectes empresarials.
 • Conferències, xerrades professionals.

MÒDULS I PROFESSORS

Primer any

 • Comunicació empresarial i atenció al client (5h).
 • Operacions administratives de compravenda (4h).
 • Empresa i Administració (3h).
 • Tractament informàtic de la informació (7h).
 • Tècnica comptable (3h).
 • Anglés (3h).
 • Horari reservat per a la docència en anglés (2h).
 • Formació i orientació laboral (3h).

Segon any

 • Operacions administratives de recursos humans (6h).
 • Tractament de la documentació comptable (7h).
 • Empresa a l’aula (8h).
 • Operacions auxiliars de gestió de tresoreria (7h).
 • Horari reservat per a la docència en anglés (2h).
 • Formació en centres de treball (380h).

CFGS de Tècnic Superior d'Administració i Finances

MODALITAT PRESENCIAL I A DISTÀNCIA

La competència general d’aquest grau consisteix a organitzar i executar operacions de gestió i administració en els processos mercantils, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicar la normativa vigent i protocols de gestió de qualitat, gestionar la informació, garantir la satisfacció del client i/o usuari i actuar d’acord amb les normes de prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat tant en grans i en mitjanes i xicotetes empreses, en qualsevol sector d’activitat, especialment en el sector servicis, així com en administracions públiques, realitzant tasques administratives en la gestió i assessorament en les àrees laboral, mercantil, comptable i fiscal d’aquestes empreses i institucions, oferint un servei i atenció a clients i ciutadans, realitzant tràmits administratius amb les administracions públiques i gestionant l’expedient i comunicacions de l’empresa. Podries ser autònom, realitzant la gestió de la teua pròpia empresa o mitjançant el lliure exercici d’una activitat econòmica, com en un estudi financer, laboral o de projecte, entre d’altres.

Les ocupacions que pots realitzar amb aquest grau són molt variades entre d’altres: Oficina administrativa, Administratiu comercial, Administració financera, Comptable administratiu, Logística administrativa, Administració bancària i d’assegurances, Administració de recursos humans, Administració de l’Administració Pública, Assessorament administratiu de dret, comptable, laboral, fiscal o de gestió, Tècnic en gestió de col·leccions, Responsable del servei d’atenció al client.

El títol de Tècnic Superior en Administració i Finances permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

Tota la informació sobre aquest cicle en:

Dossier de cicles formatius del CFGS

ACTIVITATS que es realitzen durant el curs d’aquest cicle:

 • Visites a empreses del sector.
 • Visites a l’ICEX, IVACE, Cambra de Comerç de València.
 • Visita al port.
 • Elaboració de projectes empresarials.
 • Conferències, xarrades professionals.
 • Visita a les Corts.

MÒDULS I PROFESSORS

Primer any

 • Gestió de documentació jurídica i empresarial (3h).
 • Recursos Humans i responsabilitat social corporativa (2h).
 • Ofimàtica i procés de la informació (6h).
 • Procés integral d’activitat comercial (5h).
 • Comunicació i atenció al client (5h).
 • Anglés (3h).
 • Horari reservat per a la docència en anglés (3h).
 • Formació i orientació laboral (3h).

Segon any

 • Gestió de Recursos Humans (5h).
 • Gestió financera (6h).
 • Comptabilitat i fiscalitat (6h).
 • Gestió logística i comercial (4h).
 • Simulació empresarial (7h).
 • Anglés (2h).
 • Projecte d’Administració i Finances.
 • Formació en Centres de Treball (400h).

Sabies que els titulats en Cicles d’Administració són els que més possibilitats tenen d’aconseguir feina?

Tres de cada deu ofertes laborals exigeixen als candidats un cicle de Formació Professional (FP). Però no totes les àrees d’estudi tenen la mateixa sortida laboral. La família professional amb més ocupabilitat és Administració i Gestió, seguida per Informàtica i Comunicació, segons un estudi publicat aquest dijous per la consultora Adecco i el portal Infoempleo. Les titulacions de Cicle Superior (FP2) van concentrar el 2015 el 72% de les ofertes de treball que requereixen FP.

Entre els graduats d’FP, els d’Administració i Gestió tenen més possibilitats d’aconseguir treball: el 12,4% de les ofertes laborals de l’any passat per a aquest nivell acadèmic va correspondre a la seva formació. El van seguir els d’Informàtica i Comunicació (9,6%), Fabricacions Mecàniques (9,2%) i Electricitat i Electrònica (8,7%). Les quatre famílies professionals amb millor inserció professional van concentrar el 2015 més cerques laborals que l’any anterior; el 2014 representaven el 31% de la demanda de treballadors amb FP, el 2015 van sumar el 40%.

Font

Sabies que per a tindre la titulació d’Administració i Finances, podries optar per una beca molt interessant?

Propers esdeveniments d'Administratiu


No hi ha cap esdeveniment properament

Últimes notícies d'Administratiu

No s'ha trobat cap entrada.
Top