Notícies

16 abril 2019

CONCURS MICROGRAFIA IES PERE BOÏL 2018/2019

Per segon any el Departament de Biologia i Geologia de l’IES Pere Boïl organitza el concurs de micrografia al qual podrà participar qualsevol alumne / a del centre.

Es podrà participar en dues categories:

  1. Fotografia a partir de mostres facilitades pel centre.
  2. Fotografies realitzades a partir d’exemplars aportats per l’alumne / a.

BASES:

I.- PRESENTACIÓ

Cada alumne / a podrà presentar com a màxim dues fotografies, una de cada modalitat, realitzades en els laboratoris del centre utilitzant un microscopi o lupa binocular i el telèfon mòbil.

Les fotografies s’hauran d’enviar, en format .jpg als següents e-mail: carolinatarin@pereboil.com i martasapena@pereboil.com acompanyades de la següent informació:

– Identificació de la mostra (per exemple: estams de Flors de nit, Mirabilis jalapa)

– Títol de l’obra (per exemple: “El que la naturalesa amaga“)

– Instrument d’ampliació de la imatge utilitzat (microscopi o lupa binocular)

– Nom i cognoms

– Curs

  1. TERMINI PRESENTACIÓ

El termini de presentació de fotografies finalitzarà el 31 de maig.

  1. JURAT

El departament de Biologia i Geologia seleccionarà aquelles fotografies d’entre les enviades que reuneixin un mínim imprescindible de qualitat per a ser exposades i que vagin acompanyades de la informació que s’indica en el primer apartat.

Un cop exposades es realitzarà una votació en què podran participar professors / es, alumnes / as així com el personal no docent del centre. Cada votant haurà de triar d’entre totes les exposades una fotografia de cada categoria.

  1. PREMIS

S’entregaran dos premis de cada categoria que seran:

1r Premi: microscopi de butxaca.

2n Premi: material escolar.

Les fotografies premiades seran publicades a la pàgina web de l’institut i s’informarà personalment a cada un dels guanyadors.

Els premis es lliuraran en juny coincidint amb el dia en què es reparteixen les notes finals.

Top