Notícies

15 setembre 2022

AMPLIACIÓ MATRÍCULA SEMIPRESENCIAL

S’obri termini per als alumnes, matriculats en modalitat semipresencial que vulguen ampliar el nombre de mòduls a cursar. Tots els interessats en l’ampliació han d’emplenar el següent formulari. Els formularis que no estiguen degudament emplenats o en els quals no es pose correctament el nom complet de la/s assignatura/s es desestimaran.
Aquest tràmit pot fer-se fins al dia 21 de setembre de 2022. La confirmació de l’ampliació als alumnes la faran els tutors de cada grup.
Top