Notícies

21 juliol 2023

ADMESOS EN CICLES FORMATIUS I LLISTES D’ESPERA

ALUMNES ADMESOS EN ELS LLISTATS DEFINITIUS

Una vegada publicats els llistats definitius d’alumnes admesos en cicles formatius i que ja poden consultar-se en https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/definitivas/ i en el tauler d’anuncis del centre, s’ha de recollir el sobre de matrícula en la consergeria de l’institut.

La matrícula serà PRESENCIAL preferentment, ja que cal adjuntar documentació i formularis signats per l’interessat, i pels seus pares/tutors en el cas de ser menor d’edat, i cal fer una foto de l’alumne. Així mateix, en la documentació de la matrícula s’explica el procediment per a fer efectiu el pagament de les taxes i segur escolar i en el sobre s’assignarà la data i hora en la qual cal portar al centre la documentació.
La no presentació en termini de la documentació de matrícula implica la renúncia de la plaça assignada, conforme a la normativa vigent.

LLISTES D’ESPERA
Les persones que han quedat en llista d’espera poden consultar la seua posició en els llistats disponibles en consergeria i secretària del centre.
Els interessats han d’estar atents a la informació que es publicarà en la nostra pàgina web al setembre, amb informació sobre vacants, així com a l’email que han posat en la sol·licitud, perquè seran convocats per algun d’aqueixos mitjans conforme vagen quedant vacants en els diferents cicles (en funció del nombre de vacants a assignar)

PERSONES SENSE PREINSCRIPCIÓ (FASE II)
Les persones interessades a cursar algun dels nostres cicles formatius, que no han realitzat la preinscripció hauran d’esperar a la finalització de les llistes d’espera, al setembre es publicarà en la nostra pàgina web un formulari per a la inscripció en aquesta fase II, i es citarà als interessats en el cas que existiren vacants.
Top