Notícies

23 setembre 2021

PRESENTACIÓ COMISSIÓ D’IGUALTAT I CONVIVÈNCIA DE L’IES PERE BOÏL CURS 2021-2022

La comissió d’igualtat i convivència de l’IES Pere Boïl està formada per 15 professors-es que tindran com a objectiu primordial la promoció de la igualtat, la coeducació, la diversitat sexual, de gènere i família, la convivència, la prevenció dels conflictes i la gestió o resolució pacífica d’estos, prestant atenció especial a la violència de gènere, la igualtat en la diversitat i la no discriminació, atenent i respectant les circumstàncies, condicions i característiques personals de l’alumnat.
El professorat que forma part d’aquesta comissió és:
Coordinadora d’igualtat i convivència: Eva Tomás Miralles
Professor que coordinara la mediació i convivència: Rubén Peña
Directora: Pilar Carrasco
Cap d’Estudis: Pilar Ferrer
Coordinador de Secundària: Javier Pons
Departament d’Orientació: Marian García i Josefina Muñoz
Professorat dedicat a convivència i mediació: Carmen Berna, Esther Fredes, Celia Fabra, Elisa Álvarez, Teresa Báguena, Amparo Sanchis i Montse Morales
Top