Notícies

08 setembre 2023

INFORMACIÓ IMPORTANT VACANTS CICLES FORMATIUS

Llistes d’espera (Fase I) – ACTE D’ADJUDICACIÓ PRESENCIAL dia 13 de Setembre a les 11,15 hores – NOMÉS CICLES MODALITAT PRESENCIAL de grau mitjà i superior

Es convoca als alumnes que quedaren en juliol en les llistes d’espera dels diferents cicles formatius en modalitat presencial (Fase I) a un acte d’adjudicació pública de vacants.

En aquest acte només podran participar aquelles persones que hagen participat en el procediment d’admissió de conselleria i estan en les llistes d’espera.

Llistes d’espera (Fase I) – FP BÀSICA

Els alumnes que estan en llistes d’espera de grau bàsic seran contactats telefónicament en el cas d’haber noves vacants.

Llistes d’espera (Fase II)- CICLES PRESENCIALS I SEMIPRESENCIALS grau mitjà i superior

Els alumnes que no van fer el tràmit d’admissió i estan interessats a cursar algun dels nostres estudis de grau mitjà o superior, hauran d’apuntar-se al següent formulari que s’obrirà el próxim 11 de setembre a les 10 hores i es tancarà el 24 de setembre a les 23,45 hores.

https://forms.office.com/e/gTiKrpS6Js

L’emplenament d’aquest formulari NO implica l’assignació automàtica d’una plaça, s’aniran donant una vegada esgotades les llistes d’espera de la Fase I. El centre es ficarà en contacte amb les persones que obtinguen plaça (per correu electrónic o teléfon, heu d’estar atents a tots dos)

En aquesta fase pot participar qualsevol persona que complisca els requisits d’accés, i s’anirà citant fins al 4 d’Octubre, conforme vagen existint vacants, en l’ordre d’entrada de les respostes del fomulari.

Incidències matrícula a l’inici de curs

Totes les incidències de matrícula que puguen detectar-se durant el mes de setembre (em falten assignatures, no estic en els llistats, no tinc accés a webfamilia, etc), una vegada s’inicien les classes el dia 11 de setembre, es posaran en coneixement del tutor/a que serà qui passe llistat de les incidències del seu grup a la Secretària del centre.

Top