Notícies

28 juliol 2023

INFORMACIÓ IMPORTANT: ALUMNAT DE CICLES FORMATIUS

Matrícula telemàtica
Tots aquells alumnes admesos en els cicles formatius que hagen presentat la documentació de manera telemàtica (telematrícula de Conselleria), i NO l’hagen portada al centre presencialment NI enviat per email durant el mes de juliol, han d’emplenar i signar els següents formularios i fer el pagament tal com s’indica en les instruccions del propi formulari, seleccionant el cicle i modalitat corresponent, i portar-los a la secretaria del centre durant la setmana de l’11 de setembre, o bé a secretaria en l’horari d’atenció, de 9,30 a 13,15 de dilluns a divendres, i a les vesprades els dilluns i dimarts de 16 a 17 hores, o bé poden entregar-la al tutor/a perquè ens la faça arribar a secretària.

Llistes d’espera (Fase I) – dates aproximades de les citacions del 4 al 13 de setembre
Els alumnes que estan pendents de les llistes d’espera (Fase I) hauran d’estar atents a la web per a conéixer les dates exactes i hora de les possibles crides en el cas que hi haja vacants.
En aquesta fase només podran participar aquelles persones que hagen participat en el procediment d’admissió de conselleria.

Llistes d’espera (Fase II)- dates aproximades de les citacions del 14 de setembre al 4 d’octubre
Els alumnes que no van fer el tràmit d’admissió i estan interessats a cursar algun dels nostres estudis, hauran d’apuntar-se a un formulari que s’activarà durant la segona setmana de setembre en la nostra pàgina web.
En aquesta fase pot participar qualsevol persona que complisca els requisits d’accés, i s’anirà citant fins al 4 d’Octubre, conforme vagen existint vacants.

Ampliació assignatures alumnes Semipresencial
Per a tots aquells alumnes admesos i en algun dels nostres cicles en modalitat semipresencial, que s’hagen matriculat durant el mes de juliol, i que vulguen ampliar el nombre d’assignatures de la seua matrícula s’obrirà la segona setmana de setembre en la nostra pàgina web un formulari d’Ampliació de matrícula per a alumnes de semipresencial. S’aniran assignant assignatura en l’ordre d’entrada d’aqueixos formularis, conforme vagen quedant vacants.

Incidències matrícula a l’inici de curs
Totes les incidències de matrícula que puguen detectar-se durant el mes de setembre (em falten assignatures, no estic en els llistats, no tinc accés a webfamilia, etc), una vegada s’inicien les classes el dia 11 de setembre, es posaran en coneixement del tutor que serà qui passe llistat de les incidències del seu grup a la Secretària del centre.

CFMC 23-24 ACTIVIDADES COMERCIALES

CFMT 23-24 TELECOMUNICACIONES

CFMA 23-24 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CFSA 23_24_PRESENCIAL ADMINISTRACIÓM

CFSA 23_24 SEMIPRESENCIAL ADMINISTRACIÓN

CFSTL 23_24 SEMIPRESENCIAL TRANSPORTE

CFSC_SEMIPRESENCIAL COMERCIO INT

CFSTL 23_24 TRANSPORTE PRESENCIAL

CFSC_espe 23_24_COMERCIO INT PRESENCIAL

CFSST 23_24 TELECO

CFSGV 23_24 GEST. VENTAS

 

|
Top