Igualtat

Des de l’IES Pere Boïl treballem per la igualtat efectiva entre dones i homes i la prevenció de la violència de gènere des de l’àmbit educatiu.

Com denunciar assetjament:

http://sinmaltrato.gva.es/va/

https://portal.edu.gva.es/46021290/wp-content/uploads/sites/244/2020/04/denunciar.pdf

Top