Notícies

03 maig 2018

EXÀMENS 2n BATXILLERAT 2018

 

EXÀMENS 2n BATX.  21, 22 I 23 DE MAIG

 

HORES DILLUNS

21 MAIG

DIMARTS2

22 MAIG

DIMECRES

23 MAIG

8:00-9:30 VALENCIÀ

PL   B001

MAG  B005

HISTÒRIA D’ESPANYA

SRD  B004

AN.MUS.

VOM A102

FRANCÈS

2ID. VMD B005

DIBUIX TÈCNIC

PVI B006

D.ARTIS.

PVI B006

10:00-11.30 HISTÒRIA D’ESPANYA

PMR B003

CASTELLÀ

ILG  B004

ROH  B002

FISICA

ASV B005

NFF B005

BIOLOGIA

MSM B007

HISFIL

CBR  B002

12:00-

13.30

LLATI

JB  B007

MCR B008

QUIMICA

JAS B002

RMJ B002

HART

AFL  B007 *

TIC II

MJC A203 *

CIENCIES T.M.

CTG B007

TIND

MCR B005

GEOGRAFIA

MMR B003

SRD B003

GREC

MCR B008

MATEMÀTIQUES

LAS B003

 

14:00-15:30 MATAPLIC.S.

RPS  B001

MATEMÀTIQUES

CRB  B005

ING

ASB B001*

CSD B001

JT B002

EAA B002*

FRANCÈS

FLG B003

VMD B003*

ECONOMIA

CAP B001 *

AFG  B005

 

 

EL* REPRESENTA POSIBLES INCOMPATIBILITATS O QUE EL PROFESSORAT POT MODIFICAR L’HORA. EN AQUESTOS CASOS , PER FAVOR, PASEU PER L’EQUIP DIRECTIU. (DIRECCIÓ, CAP D’ESTUDIS)

AQUESTA ÉS LA CONVOCATORIA OFICIAL ORDINÀRIA D’EXAMENS DE 2n BAT. CADA PROFESSOR POT ORGANITZAR EXÀMENS DE RECUPERACIÓ, MODIFICACIÓ DE LA NOTA O SI JA TÉ LA QUALIFICACIÓ DE L’ALUMNE POT NO FER CAP PROVA.

Top