PROVES D’IDIOMA PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES ERASMUS+ PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN EUROPA.

Data : 27 / nov. / 2018
Hora : 9.50

PROVES D’IDIOMA PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES ERASMUS+ PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN EUROPA.

I.E.S PERE BOÏL
Top