FOL

El Departament de Formació i Orientació Laboral assumeix la docència del mòdul FOL en diferents nivells educatius: Cicles Formatius de Grau Mitjà, Cicles Formatius de Grau Superior i Formació Professional Bàsica.

En FOL treballaràs els següents continguts:

Busca activa d’ocupació.

Gestió del conflicte i equips de treball.

Contracte de treball.

Seguretat Social, ocupació i desocupació.

Avaluació de riscos professionals.

Planificació de la prevenció de riscos en l’empresa.

Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l’empresa.

L’objectiu és formar professionals polivalents preparats per a accedir al mercat laboral en condicions òptimes, sent capaços de treballar tant per compte propi com per compte aliè, coneixent en cada cas quins són els seus drets, les seues obligacions i podent interactuar en qualsevol empresa.

Per a qualsevol dubte pots contactar amb el departament:
Cap de departament: Estefanía Sanchis fol.estefaniasanchis@pereboil.com
Telèfono del centre 96 120 62 25.

Propers esdeveniments de FOL


No hi ha cap esdeveniment properament

Últimes notícies de FOL

No s'ha trobat cap entrada.
Top