Comerç

El departament de Comerç i Màrqueting de  l’ IES PERE BOÏL” de MANISES et dona la benvinguda a la seua pàgina web i espera  que la informació que necessites la pugues trobar amb facilitat. De no ser així, no dubtes en posar-te  en contacte mitjançant:

 • Jefatura d’Estudis: jefaturafp@pereboil.com
 • Yolanda Leiva Sacristán. yolanda@pereboil.com
 • Telèfon de l’institut: 96 120 62 25. Preguntar pel Departament de Comerç.

Formació dual.

Tots els cicles de la familia de Comerç que s’imparteixen en aquest centre es basen en la Formació Professional Dual.

Per model de Formació Professional Dual s’entén el conjunt d’accions que tenen com a finalitat proporcionar a l’alumnat una qualificació professional que combine la formació rebuda en un centre educatiu amb l’activitat formativa en una empresa, i, amb això, aconseguir la implicació de les empreses en el programa educatiu per a afavorir la inserció laboral i la contractació directa de l’alumnat.

Aquest tipus de formació, permet que l’alumne conega i pose en pràctica, des del primer curs acadèmic, les competències que es pretenen adquirir.

Aquest curs, l’IES Pere *Boïl de Manises al costat d’altres dos instituts més, Abastos de València i Luis Suñer Sanchís d’Alzira, participa en el projecte d’FP Dual – Immersió portuària, impulsat pel port de València a través de la Fundació *Valenciaport i en col·laboració amb la Generalitat Valenciana.

Algunes notícies sobre aquest tema les podeu trobar en els següents links:

http://www.fundacion.valenciaport.com/noticias-eventos/2020/07/el-puerto-de-valencia-y-la-generalitat-valenciana-impulsan-el-primer-proyecto-de-fp-dual-en-una-entidad-portuaria/

Per a més informació, posa’t en contacte amb el departament de Comerç i Màrqueting.

Erasmus +, FCT Europa  i Erasmus. es

El centre organitza pràctiques formatives en empreses de països europeus mitjançant el programa ERASMUS+. A més col·labora amb la CONSELLERIA en l’obtenció de beques per a la realització d’aquestes pràctiques en el programa FCT Europa i, amb el Ministeri d’Educació i Ciència que oferta el programa ERASMUS.es

Aquests programes permeten que l’alumne REFORCE tant la llengua del país de destí com la possibilitat de conèixer el món empresarial en un país diferent al nostre.

Educació a distancia.

Així mateix, el centre ofereix el Cicle de Grau Superior de Comerç Internacional en la modalitat de distància. Aquest cicle s’imparteix des de fa dos cursos amb una gran demanda.

CFGS de Transport i Logística.

Aquest curs oferim per primera vegada el Cicle de Grau Superior de Transport i Logística.

CICLES QUE S'IMPARTIXEN

CFGM de Tècnic en Activitats Comercials. Modalitat presencial.

La competència general d’aquest títol consisteix en desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o servicis, i en gestionar un menut establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establides i respectant la legislació vigent.

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat en qualsevol sector productiu dins de l’àrea de comercialització , o en les distintes seccions d’establiments comercials, realitzant activitats de venda de productes i/o servicis mitjançant diferents canals de comercialització o bé realitzant funcions d’organització i gestió del seu propi comerç.

Es tracta de treballadors per compte propi que gestionen un menut comerç o botiga tradicional, o de treballadors per compte aliè que exerceixen la seua activitat en els departaments o seccions de comercialització de qualsevol empresa o organització.

Si voleu ampliar la informació sobre aquest cicle, podeu accedir als següents enllaços:

https://drive.google.com/open?id=0B-DytZX-T3ykdXNKUGlZeUZtMms
http://prezi.com/kbu–pcgwn2l/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-actividades-comerciales-loe-

Activitats que es realitzen durant el curs en aquest cicle:

 • Visites a empreses del sector.
 • Visites centre ciutat, comerç tradicional.
 • Visita centre comercial.
 • Elaboració projecte empresarial.
 • Conferències, xerrades professionals.
 • Elaboració i disseny d’aparadors.
 • Confecció d’empaquetats.
 • Disseny de rètols.
 • Altres.

MÒDULS I PROFESSORS.

CURSO

MÓDULOS

PROFESOR/A

CORREO

Màrqueting en l’activitat comercial (4 H).

VERÓNICA RAMÍREZ

veronicaramirez@pereboil.com

Gestió de compres (3 H).

BELÉN IBORRA

beleniborra@pereboil.com

Processos de venda (5 H).

ERNEST CASTELLO

ernestcastello@pereboil.com

Aplicacions informàtiques per al comerç (4 H).

TOÑI ARÓN

antoniaoron@pereboil.com

Dinamització del punt de venda (5 H).

BELÉN IBORRA

beleniborra@pereboil.com

1

Anglès Tècnic (4 H) + (2H)

LIDIA DONCE

lidiadoncel@pereboil.com

Formació i Orientació Laboral

ESTEFANÍA SANCHÍS

estefaniasanchis@pereboil.com

Gestió d’un comerç menut (8H).

VERÓNICA RAMÍREZ

veronicaramirez@pereboil.com

Tècniques de magatzem (5H).

BELÉN IBORRA

beleniborra@pereboil.com

Venda tècnica (6H).

BEATRIZ AGUILAR

beatrizaguilar@pereboil.com

Serveis d’atenció comercial (4H).

TOÑI ARÓN

antoniaoron@pereboil.com

Comerç electrònic (5H).

TOÑI ARÓN

antoniaoron@pereboil.com

Anglés Tècnic (2H)

JUAN CARLOS TATO

Jcarlostato@pereboil.com

Formació en centres de treball (380H)

veronicaramirez@pereboil.com


CFGS de Tècnic Superior en Comerç Internacional. Modalitat presencial.

La competència general d’aquest títol consisteix en planificar i gestionar els processos d’importació/exportació i introducció/expedició de mercaderies, aplicant la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments establits.

Les persones que obtinguen aquest títol exerciran la seua activitat en empreses de qualsevol sector productiu i principalment del sector del comerç i màrqueting públic i privat, realitzant funcions de planificació, organització, gestió i assessorament d’activitats de comerç internacional.

Són treballadors per compte propi que gestionen la seua empresa, realitzant activitats de comerç internacional, o de treballadors per compte alié que exerceixen la seua activitat en el departament de comerç internacional.

Tota la informació sobre aquest cicle en:

https://drive.google.com/open?id=0B-DytZX-T3ykbzRTVldXSjVQZFk
http://prezi.com/joop56dq6g_0/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-comercio-internacional-loe-

Activitats que es realitzen durant el curs en aquest cicle:

 • Visites a empreses del sector.
 • Visites a l’ICEX, IVACE, Cambra de comerç de València.
 • Visita al port.
 • Elaboració projecte empresarial.
 • Conferències, xerrades professionals.
 • Altres.

Alguns dels treballs i projectes que estem realitzant:

MÒDULS I PROFESSORS.

CURSO

MÓDULOS

PROFESOR/A

CORREO

1

Gestió Econòmica i Financera de l’empresa(6 h)

ÁFRICA LATORRE

africalatorre@pereboil.com

1

Gestió Administrativa del Comerç Internacional (6 h).

BEATRIZ AGUILAR

beatrizaguilar@pereboil.com

1

Logística de Magatzematge (4 h).

SONIA BERTOMEU

soniabertomeu@pereboil.com

1

Transport Internacional de Mercaderies (5 h).

BELÉN IBORRA
(CATY COBO)

beleniborra@pereboil.com

1

Anglès (3h + 3 h).

CARMEN SÁNCHEZ

carmensanchez@pereboil.com

1

Formació i orientació laboral (3h).

ESTEFANÍA SANCHÍS

estefaniasanchis@pereboil.com

2

Sistema d’Informació de Mercats (4h).

SONIA BERTOMEU

soniabertomeu@pereboil.com

2

Màrqueting Internacional (7h).

YOLANDA LEIVA

mki.yolandaleiva@pereboil.com

2

Negociació Internacional (4h).

BEATRIZ AGUILAR

beatrizaguilar@pereboil.com

2

Finançament Internacional (6h).

ÁFRICA LATORRE

africalatorre@pereboil.com

2

Mitjans de pagament Internacional (4h).

CARMEN VILLAR

carmenvillar@pereboil.com

2

Comerç Digital Internacional (3h).

SONIA BERTOMEU

soniabertomeu@pereboil.com

2

Anglès (2h).

CARMEN SANCHEZ

carmensanchez@pereboil.com

2

Projecte de Comerç Internacional.

CARMEN VILLAR

carmenvillar@pereboil.com

2

Formació en centres de treball (400h).

CARMEN VILLAR

carmenvillar@pereboil.com

CFGS de Tècnic Superior en Comerç Internacional. Modalitat semipresencial o a distància.

La competència general d’aquest títol consisteix a planificar i gestionar els processos d’importació/exportació i introducció/expedició de mercaderies, aplicant la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments establits.

Les persones que obtinguen aquest títol exerciran la seua activitat en empreses de qualsevol sector productiu i principalment del sector del comerç i màrqueting públic i privat, realitzant funcions de planificació, organització, gestió i assessorament d’activitats de comerç internacional.

Són persones treballadores per compte propi que gestionen la seua empresa, realitzant activitats de comerç internacional, o de treballadors per compte d’altre que exerceixen la seua activitat en el departament de comerç internacional.

Tota la informació sobre aquest cicle en:

https://drive.google.com/open?id=0B-DytZX-T3ykbzRTVldXSjVQZFk
http://prezi.com/joop56dq6g_0/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://cece.gva.es/eva/val/fp/comintloe3d.htm

Activitats que es realitzen durant el curs en aquest cicle:

 • Visites a empreses del sector.
 • Visites a l’ICEX, IVACE, Cambra de Comerç de València.
 • Visita al port.
 • Elaboració projecte empresarial.
 • Conferències, xarrades professionals.
 • Altres.

Alguns dels treballs i projectes que estem realitzant:

MÒDULS I PROFESSORS.

CURSO

MÓDULOS

PROFESOR/A

CORREO

Gestió Econòmica i Financera de l’empresa(6 h)

ÁFRICA LATORRE

africalatorre@pereboil.com

Gestió Administrativa del Comerç Internacional (6 h).

JOSÉ MIGUEL RIVAS

jmiguelrivas@pereboil.com

Logística de Magatzematge (4 h).

SONIA BERTOMEU

soniabertomeu@pereboil.com

Transport Internacional de Mercaderies (5 h).

CARMEN VILLAR

carmentvillar@pereboil.com

Anglès (3h + 3 h).

JUAN CARLOS TATO

Jcarlostato@pereboil.com

Formació i orientació laboral (3h).

ESTEFANÍA SANCHÍS

Estefaniasanchis@pereboil.com

Sistema d’Informació de Mercats (4h).

SONIA BERTOMEU

soniabertomeu@pereboil.com

Màrqueting Internacional (7h).

YOLANDA LEIVA

mki.yolandaleiva@pereboil.com

Negociació Internacional (4h).

JOSÉ MIGUEL RIVAS

Jmiguelrivas@pereboil.com

Finançament Internacional (6h).

ERNEST CASTELLÓ

ernestcastello@pereboil.com

Mitjans de pagament Internacional (4h).

ERNEST CASTELLÓ

ernestcastello@pereboil.com

Comerç Digital Internacional (3h).

TOÑI ARÓN

antoniaoron@pereboil.com

Anglès (2h).

JUAN CARLOS TATO

jcarlostato@pereboil.com

Projecte de Comerç Internacional.

JOSÉ MIGUEL RIVAS

jmiguelrivas@pereboil.com

Formació en centres de treball (400h).

JOSÉ MIGUEL RIVAS

jmiguelrivas@pereboil.com

CFGS de Tècnic Superior en Transport i Logística. Modalitat presencial.

La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l’àmbit nacional i internacional, i a planificar i gestionar les activitats logístiques d’una empresa, d’acord amb la normativa vigent i als objectius establits per la direcció de l’empresa, en el marc de la qualitat, seguretat i respecte mediambiental.

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat en empreses del sector del transport i la logística, tant per compte propi com per compte d’altri, realitzant funcions de planificació, organització, gestió i comercialització del servei de transport i/o de logística.

Tota la informació sobre aquest cicle en:
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/fracvc0hanwa/content/ciclo-formativo-transporte-y-logistica

Activitats que es realitzen durant el curs en aquest cicle.
• Visites a empreses del sector.
• Visites al *ICEX, IVACE, Cambra de comerç de València.
• Visita al port.
• Elaboració projecte empresarial.
• Conferències, xarrades professionals.
• Etc.

Mòduls i professorat.

CURSO

MÓDULOS

PROFESOR/A

CORREO

Gestió Econòmica i Financera de l’empresa(6 h)

XAVI CERVERA

javiercervera@pereboil.com

Gestió Administrativa del Comerç Internacional (6 h).

XAVI CERVERA

javiercervera@pereboil.com

Logística de Magatzematge (4 h).

LAURA MARTÍNEZ

lauramartinez@pereboil.com

Transport Internacional de Mercaderies (5 h).

LAURA MARTÍNEZ

lauramartinez@pereboil.com

Anglès (3h + 3 h).

Formació i orientació laboral (3h).

XAVI CERVERA

javiercervera@pereboil.com

Gestió administrativa del transport i la logística. (8h).

Comercializació del transport i la logística. (6h).

Organizació del transport de viatgers (4h).

Organizació del transport de mercaderies (5h).

Logística d´aprovisionament (5h).

Anglés tècnic (2h).

Proyecte de transport i logística (40 h)

Formació en centres de traball (400h).

Propers esdeveniments de Comerç


No hi ha cap esdeveniment properament

Últimes notícies de Comerç

09 juliol 2021

GANADOR DEL PROYECTO GIRA COCA-COLA

Novament el nostre centre ha sigut el guanyador d'un nou premi. En esta ocasió es tracta del Projecte d'Innovació Social "Loza Dorada" que ha sigut…
08 juny 2021

ENTREVISTA CADENA SER VALENCIAPORT

Ací teniu l'entrevista que li han fet hui en la @la_ser a la nostra professora Carmen Villar on explica el projecte d'especialització de l'IES Pere…
Top