Comerç

El departament de Comerç i Màrqueting de l’ IES PERE BOÏL” de MANISES et dona la benvinguda a la seua pàgina web i espera que la informació que necessites la pugues trobar amb facilitat. De no ser així, no dubtes en posar-te en contacte mitjançant:

Aquest departament està impartint els següents cicles de la família de comerç i màrqueting:

 • CFGM d´ Actividades Comerciales.
 • CFGS de Comerç Internacional, tant en la modalitat presencial com semipresencial.
 • CFGS de Transport i Logística, tant en la modalitat presencial com semipresencial.

El CFGS de Comerç Internacional és un cicle experimental adatándose al perfil professional de Comerç portuari i passa de tindre 2.000 hores a 2.104, incloent un nou mòdul denominat “Ofimàtica i Procés de la Informació en el Comerç Internacional” tan demandat per empreses del clúster portuari tal com ve reflectit en la “RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’adapta, amb caràcter experimental, el currículum del cicle formatiu de grau superior de Comerç Internacional, de la família professional de Comerç i Màrqueting, al perfil professional de Comerç Portuari”

Formació dual.

Tots els cicles de la familia de Comerç que s’imparteixen en aquest centre es basen en la Formació Professional Dual.

Per model de Formació Professional Dual s’entén el conjunt d’accions que tenen com a finalitat proporcionar a l’alumnat una qualificació professional que combine la formació rebuda en un centre educatiu amb l’activitat formativa en una empresa, i, amb això, aconseguir la implicació de les empreses en el programa educatiu per a afavorir la inserció laboral i la contractació directa de l’alumnat.

Aquest tipus de formació, permet que l’alumne conega i pose en pràctica, des del primer curs acadèmic, les competències que es pretenen adquirir.

Aquest curs, l’IES Pere *Boïl de Manises al costat d’altres dos instituts més, Abastos de València, Luis Suñer Sanchís d’Alzira i Ausias March de València, participa en el projecte d’FP Dual – Immersió portuària, impulsat pel port de València a través de la Fundació *Valenciaport i en col·laboració amb la Generalitat Valenciana.

Més informació sobre aquest tema el podem trobar en el següent enllaç:

Presentació PowerPoint (pereboil.com)

Per a més informació, posa’t en contacte amb el departament de Comerç i Màrqueting.

Erasmus +, FCT Europa i Erasmus. es

El centre organitza pràctiques formatives en empreses de països europeus mitjançant el programa ERASMUS+. A més col·labora amb la CONSELLERIA en l’obtenció de beques per a la realització d’aquestes pràctiques en el programa FCT Europa i, amb el Ministeri d’Educació i Ciència que oferta el programa ERASMUS.es

Aquests programes permeten que l’alumne REFORCE tant la llengua del país de destí com la possibilitat de conèixer el món empresarial en un país diferent al nostre.

Educació a distancia.

Així mateix, el centre ofereix el Cicle de Grau Superior de Comerç Internacional en la modalitat de distància. Aquest cicle s’imparteix des de fa dos cursos amb una gran demanda.

La principal avantatge d’aquest sistema d’ensenyament és la flexibilitat i autonomia en l’aprenentatge per part de cada alumne/a amb el seguiment personalitzat per part d’un professor. Permeten cursar els seus mòduls d’acord amb la disponibilitat de l’alumne.

L’accés als continguts es realitzarà des del lloc desitjat i amb un horari flexible adaptat a les necessitats de cadascun, amb l’únic requisit de tindre connexió a internet, per a poder accedir a l’Aula Virtual i a la Web.

L’Aula Virtual serà la via principal de comunicació entre alumnes i professors. A l’Aula Virtual, el professor posarà a la disposició de l’alumne materials, activitats bàsiques i avaluables, debats per a comentar, etc., així com fòrums, correu electrònic i missatgeria instantània per a facilitar la comunicació.

Aquests cicles permeten el mateix efecte acadèmic que els cicles en modalitat presencial i per tant comparteixen el mateix currículum.

CICLES QUE S'IMPARTIXEN

CFGM de Tècnic en Activitats Comercials. Modalitat presencial.

La competència general d’aquest títol consisteix en desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o servicis, i en gestionar un menut establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establides i respectant la legislació vigent.

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat en qualsevol sector productiu dins de l’àrea de comercialització , o en les distintes seccions d’establiments comercials, realitzant activitats de venda de productes i/o servicis mitjançant diferents canals de comercialització o bé realitzant funcions d’organització i gestió del seu propi comerç.

Es tracta de treballadors per compte propi que gestionen un menut comerç o botiga tradicional, o de treballadors per compte aliè que exerceixen la seua activitat en els departaments o seccions de comercialització de qualsevol empresa o organització.

Si voleu ampliar la informació sobre aquest cicle, podeu accedir als següents enllaços:

Activitats que es realitzen durant el curs en aquest cicle:

 • Visites a empreses del sector.

 • Visites centre ciutat, comerç tradicional.

 • Visita centre comercial.

 • Elaboració projecte empresarial.

 • Conferències, xerrades professionals.

 • Elaboració i disseny d’aparadors.

 • Confecció d’empaquetats.

 • Disseny de rètols i altres.

MÒDULS I PROFESSORS.

CURSO

MÓDULOS

PROFESOR/A

CORREO

Màrqueting en l’activitat comercial (4h).

ERNESTO CASTELLÓ

ernestcastello@pereboil.com

1

Gestió de compres (3 h).

TOÑI ORÓN

antoniaoron@pereboil.com

1

Processos de venda (5 h).

SANDRA RÓDENAS

sandrarodenas@pereboil.com

1

Aplicacions informàtiques per al comerç (4 h).

TOÑI ORÓN

antoniaoron@pereboil.com

1

Dinamització del punt de venda (5 h).

CATY COBO

caticobo@pereboil.com

1

Anglés Tècnic (4 h) + (2h)

JUAN CARLOS TATO

jcarlostato@pereboil.com

1

Formació y orientació laboral (3h).

ESTEFANÍA SANCHÍS

estefaniasanchis@pereboil.com

Gestió d´un comerç menut (8h).

VERÓNICA RAMÍREZ

veronicaramirez@pereboil.com

Técniques de magatzem (5h).

CATY COBO

caticobo@pereboil.com

Venda tècnica (6h).

MARTA CIVERA

martarcivera@pereboil.com

Serveis d’atenció comercial (4h).

Mª JESÚS MORENO

mjesusmoreno@pereboil.com

Comerç electrònic (5h).

TOÑI ARÓN

antoniaoron@pereboil.com

Anglès tècnic (2h).

ELISA ÁLVAREZ

elisaalvarez@pereboil.com

Formació en centres de treball (380h).

VERÓNICA RAMIREZ

veronicaramirez@pereboil.com

CFGS de Tècnic Superior en Comerç Internacional. Modalitat presencial.

La competència general d’aquest títol consisteix en planificar i gestionar els processos d’importació/exportació i introducció/expedició de mercaderies, aplicant la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments establits.

Les persones que obtinguen aquest títol exerciran la seua activitat en empreses de qualsevol sector productiu i principalment del sector del comerç i marqueting públic i privat, realitzant funcions de planificació, organització, gestió i assessorament d’activitats de comerç internacional.

Són treballadors per compte propi que gestionen la seua empresa, realitzant activitats de comerç internacional, o de treballadors per compte alié que exerceixen la seua activitat en el departament de comerç internacional.

Tota la informació sobre aquest cicle en:

Activitats que es realitzen durant el curs en aquest cicle:

 • Visites a empreses del sector.

 • Visites a l’ICEX, IVACE, Cambra de Comerç de València.

 • Visita al port.

 • Elaboració projecte empresarial.

 • Conferències, xerrades professionals.

 • Altres.

Alguns dels treballs i projectes que estem realitzant:

 • Etc.

MÒDULS I PROFESSORS.

CURSO

MÓDULOS

PROFESOR/A

CORREO

1

Gestió Econòmica i Financera de l’empresa(6 h)

ÁFRICA LATORRE

africalatorre@pereboil.com

1

Gestió Administrativa del Comerç Internacional (6 h).

BEATRIZ AGUILAR

beatrizaguilar@pereboil.com

1

Logística de Magatzematge (4 h).

JESUS HAYA

jesushaya@pereboil.com

1

Transport Internacional de Mercaderies (5 h).

CATY COBO

caticobo@pereboil.com

1

Anglès (3h + 3 h).

CARMEN SÁNCHEZ

carmensanchez@pereboil.com

1

Formació i orientació laboral (3h).

ESTEFANÍA SANCHÍS

estefaniasanchis@pereboil.com

2

Sistema d’Informació de Mercats (4h).

JESUS HAYA

jesushaya@pereboil.com

2

Màrqueting Internacional (7h).

YOLANDA LEIVA

mki.yolandaleiva@pereboil.com

2

Negociació Internacional (4h).

BEATRIZ AGUILAR

beatrizaguilar@pereboil.com

2

Finançament Internacional (6h).

SANDRA RODENAS

sandrarodenas@pereboil.com

2

Mitjans de pagament Internacional (4h).

CARMEN VILLAR

carmenvillar@pereboil.com

2

Comerç Digital Internacional (3h).

ANTONIA ORON

antoniaoron@pereboil.com

2

Anglès (2h).

CARMEN SANCHEZ

carmensanchez@pereboil.com

2

Projecte de Comerç Internacional.

BEATRIZ AGUILAR

beatrizaguilar@pereboil.com

2

Formació en centres de treball (400h).

BEATRIZ AGUILAR

beatrizaguilar@pereboil.com

CFGS de Tècnic Superior en Comerç Internacional. Modalitat semipresencial o a distància.

La competència general d’aquest títol consisteix a planificar i gestionar els processos d’importació/exportació i introducció/expedició de mercaderies, aplicant la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments establits.

Les persones que obtinguen aquest títol exerciran la seua activitat en empreses de qualsevol sector productiu i principalment del sector del comerç i màrqueting públic i privat, realitzant funcions de planificació, organització, gestió i assessorament d’activitats de comerç internacional.

Són persones treballadores per compte propi que gestionen la seua empresa, realitzant activitats de comerç internacional, o de treballadors per compte d’altre que exerceixen la seua activitat en el departament de comerç internacional.

Tota la informació sobre aquest cicle en:

https://drive.google.com/open?id=0B-DytZX-T3ykbzRTVldXSjVQZFk

http://prezi.com/joop56dq6g_0/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

http://cece.gva.es/eva/val/fp/comintloe3d.htm

Activitats que es realitzen durant el curs en aquest cicle:

 • Visites a empreses del sector.

 • Visites al CEX, IVACE, Cambra de Comerç de València.

 • Visita al port.

 • Elaboració projecte empresarial.

 • Conferències, xarrades professionals.

 • Etc.

Alguns dels treballs i projectes que estem realitzant:

 • Etc.

MÒDULS I PROFESSORS.

CURSO

MÓDULOS

PROFESOR/A

CORREO

Gestió Econòmica i Financera de l’empresa(6 h)

ÁFRICA LATORRE

africalatorre@pereboil.com

Gestió Administrativa del Comerç Internacional (6 h).

MARTA CIVERA

martacivera@pereboil.com

Logística de Magatzematge (4 h).

JESUS HAYA

jesushaya@pereboil.com

Transport Internacional de Mercaderies (5 h).

LAURA TODOLí

lauratodoli@pereboil.com

Anglès (3h + 3 h).

JUAN CARLOS TATO

Jcarlostato@pereboil.com

Formació i orientació laboral (3h).

ESTEFANÍA SANCHÍS

Estefaniasanchis@pereboil.com

Sistema d’Informació de Mercats (4h).

JESUS HAYA

jesushaya@pereboil.com

Màrqueting Internacional (7h).

ERNEST CASTELLO

ernescastello@pereboil.com

Negociació Internacional (4h).

SANDRA RODENAS

sandrarodenas@pereboil.com

Finançament Internacional (6h).

AFRICA LATORRE

africalatorre@pereboil.com

Mitjans de pagament Internacional (4h).

XAVI CERCERA

javiercervera@pereboil.com

Comerç Digital Internacional (3h).

TOÑI ARÓN

antoniaoron@pereboil.com

Anglès (2h).

JUAN CARLOS TATO

jcarlostato@pereboil.com

Projecte de Comerç Internacional.

ERNEST CASTELLO

ernescastello@pereboil.com

Formació en centres de treball (400h).

ERNEST CASTELLO

ernescastello@pereboil.com

CFGS de Tècnic Superior en Transport i Logística. Modalitat presencial.

La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l’àmbit nacional i internacional, i a planificar i gestionar les activitats logístiques d’una empresa, d’acord amb la normativa vigent i als objectius establits per la direcció de l’empresa, en el marc de la qualitat, seguretat i respecte mediambiental.

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat en empreses del sector del transport i la logística, tant per compte propi com per compte d’altri, realitzant funcions de planificació, organització, gestió i comercialització del servei de transport i/o de logística.

Tota la informació sobre aquest cicle en:

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/fracvc0hanwa/content/ciclo-formativo-transporte-y-logistica

Activitats que es realitzen durant el curs en aquest cicle.

 • Visites a empreses del sector.

 • Visites al ICEX, IVACE, Cambra de comerç de València.

 • Visita al port.

 • Elaboració projecte empresarial.

 • Conferències, xarrades professionals.

 • Etc.

Mòduls i professorat.

CURSO

MÓDULOS

PROFESOR/A

CORREO

Gestió Econòmica i Financera de l’empresa(6 h)

VERÓNICA RAMÍREZ

africalatorre@pereboil.com

Gestió Administrativa del Comerç Internacional (6 h).

CARMEN VILLAR

carmenvillar@pereboil.com

Logística de Magatzematge (4 h).

LAURA TODOLÍ

lauratodoli@pereboil.com

Transport Internacional de Mercaderies (5 h).

ELIA MUÑOZ

eliamunyoz@pereboil.com

Anglès (3h + 3 h).

CRISTINA SANCHEZ

cristinasanchez@pereboil.com

Formació i orientació laboral (3h).

TERESA BENAVENT

teresabenavent@pereboil.com

Gestió administrativa del transport i la logística (8h).

ELIA MUÑOZ

eliamunyoz@pereboil.com

Comercializació del transport i la logística (6h).

XAVI CERVERA

javiercervera@pereboil.com

Organizació del Transport de viatgers (4h).

SILVIA SOLERA

silviasolera@pereboil.com

Organizació del transport de mercaderies (5h).

SILVIA SOLERA

silviasolera@pereboil.com

Logística d’Aprovisionament (5h).

LAURA TODOLI

lauratodoli@pereboil.com

Anglès (2h).

LIDIA DONCEL

lidiadoncel@pereboil.com

Projecte de Comerç Internacional.

XAVI CERVERA

javiercervera@pereboil.com

Formació en centres de treball (400h).

XAVI CERVERA

javiercervera@pereboil.com

CFGS de Tècnic Superior en Transport i Logística. Modalitat semipresencial.

La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l’àmbit nacional i internacional, i a planificar i gestionar les activitats logístiques d’una empresa, d’acord amb la normativa vigent i als objectius establits per la direcció de l’empresa, en el marc de la qualitat, seguretat i respecte mediambiental.

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat en empreses del sector del transport i la logística, tant per compte propi com per compte d’altri, realitzant funcions de planificació, organització, gestió i comercialització del servei de transport i/o de logística.

Tota la informació sobre aquest cicle en:

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/fracvc0hanwa/content/ciclo-formativo-transporte-y-logistica

Activitats que es realitzen durant el curs en aquest cicle.

 • Visites a empreses del sector.

 • Visites al ICEX, IVACE, Cambra de comerç de València.

 • Visita al port.

 • Elaboració projecte empresarial.

 • Conferències, xarrades professionals.

 • Etc.

Mòduls i professorat.

CURSO

MÓDULOS

PROFESOR/A

CORREO

Gestió Econòmica i Financera de l’empresa(6 h)

SILVIA SOLERA

silviasolera@pereboil.com

Gestió Administrativa del Comerç Internacional (6 h).

YOLANDA LEIVA

yolanda@pereboil.com

Logística de Magatzematge (4 h).

LAURA TODOLÍ

lauratodoli@pereboil.com

Transport Internacional de Mercaderies (5 h).

ELIA MUÑOZ

eliamunyoz@pereboil.com

Anglès (3h + 3 h).

LIDIA DONCEL

lidiadoncel@pereboil.com

Formació i orientació laboral (3h).

TERESA BENAVENT

teresabenavent@pereboil.com

Gestió administrativa del transport i la logística (8h).

Comercializació del transport i la logística (6h).

Organizació del Transport de viatgers (4h).

Organizació del transport de mercaderies (5h).

Logística d’Aprovisionament (5h).

Anglès (2h).

Projecte de Comerç Internacional.

Formació en centres de treball (400h).

Propers esdeveniments de Comerç


No hi ha cap esdeveniment properament

Últimes notícies de Comerç

Top