Comerç

El departament de Comerç i Màrqueting de l’IES PERE BOÏL de MANISES et dona la benvinguda a la seua pàgina web i espera que la informació que necessites la pugues trobar amb facilitat. Si no és així, no dubtes a posar-te en contacte mitjançant:

Formació dual

Tots els cicles de la família de Comerç que s’imparteixen en aquest centre es basen en la Formació Professional Dual.
Per model de Formació Professional Dual s’entén el conjunt d’accions que tenen com a finalitat proporcionar a l’alumnat una qualificació professional que combine la formació rebuda en un centre educatiu amb l’activitat formativa en una empresa, i, amb això, aconseguir la implicació de les empreses en el programa educatiu per a afavorir la inserció laboral i la contractació directa de l’alumnat.

Erasmus +, FCT Europa i ERASMUS.es

El centre organitza pràctiques formatives en empreses de països europeus mitjançant el programa ERASMUS+. A més col·labora amb la CONSELLERIA en l’obtenció de beques per a la realització d’aquestes pràctiques en el programa FCT Europa i, amb el Ministeri d’Educació i Ciència que oferta el programa ERASMUS.es.

Aquests programes permeten que l’alumne REFORCE tant la llengua del país de destí com la possibilitat de conéixer el món empresarial en un país diferent del nostre.

Educació a distància

Així mateix, el centre ofereix el Cicle de Grau Superior de Comerç Internacional en la modalitat de distància. Aquest cicle s’imparteix des de fa dos cursos amb una gran demanda.

CICLES QUE S'IMPARTEIXEN

Grau Mitjà Activitats Comercials

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns o servicis, i en gestionar un menut establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establides i respectant la legislació vigent.

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat en qualsevol sector productiu dins de l’àrea de comercialització, o en les distintes seccions d’establiments comercials, realitzant activitats de venda de productes o servicis mitjançant diferents canals de comercialització o bé realitzant funcions d’organització i gestió del seu propi comerç.

Es tracta de treballadors per compte propi que gestionen un menut comerç o botiga tradicional, o de treballadors per compte d’altri que exerceixen la seua activitat en els departaments o seccions de comercialització de qualsevol empresa o organització.

Si voleu ampliar la informació sobre aquest cicle, podeu accedir als següents enllaços:

Activitats que es realitzen durant el curs en aquest cicle:

 • Visites a empreses del sector.
 • Visites centre ciutat, comerç tradicional.
 • Visita centre comercial.
 • Elaboració projecte empresarial.
 • Conferències, xerrades professionals.
 • Elaboració i disseny d’aparadors.
 • Confecció d’empaquetaments.
 • Disseny de rètols.
 • Altres.

MÒDULS I PROFESSORS

1CFMC

2CFMC

Grau Superior Transport i Logística (Presencial)

La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l’àmbit nacional i internacional, i a planificar i gestionar les activitats logístiques d’una empresa, d’acord amb la normativa vigent i als objectius establits per la direcció de l’empresa, en el marc de la qualitat, seguretat i respecte mediambiental.

Les ocupacions que poden exercir són:

 • Cap de tràfic d’empreses de transport de viatgers per carretera.
 • Cap d’operacions.
 • Gerent de l’empresa de transport.
 • Inspector de transport de viatgers per carretera.
 • Cap d’estació d’autobusos.
 • Gestor de transport per carretera.
 • Comercial de servicis de transport per carretera.
 • Administratiu de servici de transport per carretera.
 • Gerent d’empreses de transport per carretera.
 • Cap de circulació.
 • Agent de transports.
 • Agent de càrrega.
 • Cap de tràfic en activitats de transport.
 • Cap d’administració en transport terrestre, aeri, marítim i multimodal.
 • Cap de tràfic en activitats de transport combinat.
 • Comercial de servicis de transport.
 • Operador de transport porta a porta.
 • Transitari.
 • Consignatari de vaixells.
 • Operador logístic.
 • Cap de magatzem.
 • Tècnic en logística del transport.
 • Coordinador logístic.
 • Tècnic en logística inversa.

MÒDULS I PROFESSORS

1CFSTL

2CFSTL

Grau Superior Transport i Logística (Semipresencial)

La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l’àmbit nacional i internacional, i a planificar i gestionar les activitats logístiques d’una empresa, d’acord amb la normativa vigent i als objectius establits per la direcció de l’empresa, en el marc de la qualitat, seguretat i respecte mediambiental.

Les ocupacions que poden exercir són:

 • Cap de tràfic d’empreses de transport de viatgers per carretera.
 • Cap d’operacions.
 • Gerent de l’empresa de transport.
 • Inspector de transport de viatgers per carretera.
 • Cap d’estació d’autobusos.
 • Gestor de transport per carretera.
 • Comercial de servicis de transport per carretera.
 • Administratiu de servici de transport per carretera.
 • Gerent d’empreses de transport per carretera.
 • Cap de circulació.
 • Agent de transports.
 • Agent de càrrega.
 • Cap de tràfic en activitats de transport.
 • Cap d’administració en transport terrestre, aeri, marítim i multimodal.
 • Cap de tràfic en activitats de transport combinat.
 • Comercial de servicis de transport.
 • Operador de transport porta a porta.
 • Transitari.
 • Consignatari de vaixells.
 • Operador logístic.
 • Cap de magatzem.
 • Tècnic en logística del transport.
 • Coordinador logístic.
 • Tècnic en logística inversa.

MÒDULS I PROFESSORS

1CFSTL

2CFSTL

Grau Superior Comerç Internacional (Experimental-Presencial)

La competència general d’aquest títol consisteix a planificar i gestionar els processos d’importació/exportació i introducció/expedició de mercaderies, aplicant la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments establerts.

Les persones que obtinguen aquest títol exerciran la seua activitat en empreses de qualsevol sector productiu i principalment del sector del comerç i màrqueting públic i privat, realitzant funcions de planificació, organització, gestió i assessorament d’activitats de comerç internacional.

Són treballadors per compte propi que gestionen la seua empresa, realitzant activitats de comerç internacional, o de treballadors per compte d’altri que exerceixen la seua activitat en el departament de comerç internacional.

Tota la informació sobre aquest cicle en:

Activitats que es realitzen durant el curs en aquest cicle:

 • Visites a empreses del sector.
 • Visites a l’ICEX, IVACE, Cambra de Comerç de València.
 • Visita al port.
 • Elaboració projecte empresarial.
 • Conferències, xerrades professionals.
 • Altres.

MÒDULS I PROFESSORS

1CFSC

2CFSC

Grau Superior Comerç Internacional (Semipresencial)

La competència general d’aquest títol consisteix a planificar i gestionar els processos d’importació/exportació i introducció/expedició de mercaderies, aplicant la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments establerts.

Les persones que obtinguen aquest títol exerciran la seua activitat en empreses de qualsevol sector productiu i principalment del sector del comerç i màrqueting públic i privat, realitzant funcions de planificació, organització, gestió i assessorament d’activitats de comerç internacional.

Són persones treballadores per compte propi que gestionen la seua empresa, realitzant activitats de comerç internacional, o de treballadors per compte d’altri que exerceixen la seua activitat en el departament de comerç internacional.

Tota la informació sobre aquest cicle en:

Activitats que es realitzen durant el curs en aquest cicle:

 • Visites a empreses del sector.
 • Visites a l’ICEX, IVACE, Cambra de Comerç de València.
 • Visita al port.
 • Elaboració projecte empresarial.
 • Conferències, xarrades professionals.
 • Altres.

MÒDULS I PROFESSORS

1CFSCD

2CFSCD

Grau Superior Gestió de vendes i espais comercials

GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS

enllaç

Grau Superior 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Cap de vendes. Representant comercial. Agent comercial. Encarregat de tenda. Encarregat de secció d’un comerç. Venedor tècnic. Coordinador de comercials. Supervisor de telemàrqueting. Encarregat del marxandatge. Aparadoriste comercial. Dissenyador d’espais comercials. Responsable de promocions punt de venda. Especialista en implantació d’espais comercials.

 

MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Gestió econòmica i financera de l’empresa.
  • Polítiques de màrqueting.
  • Màrqueting digital.
  • Investigació comercial.
  • Anglés.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per a la docència en anglés.
 • Segon curs
  • Logística d’emmagatzematge.
  • Logística d’aprovisionament.
  • Aparadorisme i disseny d’espais comercials.
  • Gestió de productes i promocions en el punt de venda.
  • Organització d’equips de vendes.
  • Tècniques de venda i negociació.
  • Horari reservat per a la docència en anglés.
  • Projecte de gestió de vendes i espais comercials.
  • Formació en Centres de Treball.

Propers esdeveniments de Comerç


No hi ha cap esdeveniment properament

Últimes notícies de Comerç

04 febrer 2024

Foro – PERE

ATENCIÓ!! Dimarts 6 i dimecres 7 tenim la Fira Foro-Pere!! T'ESPEREM! https://pereboil.com/wp-content/uploads/2024/02/foro-emprem.mp4  
Top