MATRICULA ALUMNAT DEL CENTRE

Alumnat de nou ingrés

Heu de realitzar el procés d’admissió a través de la Conselleria *deEducación

       Enllaç processe d’admissió. 

       Calendari del procés d’admissió

Els alumnes que desitgen matricular-se en Semipresencial, han de participar en el procés d’admissió sempre. Independentment que hagen estat matriculats anteriorment i realitzat primer. Repetisc l’alumnat de Semipresencial ha de participar forçosament tots els anys.

Lògicament ha de traure-us la clau d’accés. Enllaç

     Enllaç a la pàgina d’inscripció per a semipresencial

Alumnat de l'IES PERE BOÏL

ALUMNAT DE L’IES PERE BOÏL
Instruccions per a la Matrícula curse 2020-21

Descarregar el document de matrícula del cicle corresponent del qual et matricularàs.

Es tracta d’un arxiu .pdf editable. Ho pots emplenar en el PC i després imprimir-lo o bé imprimir-ho i emplenar-ho a mà. En l’arxiu hi ha diversos document independents com són la matrícula, l’autorització del dret imatge, la confirmació del coneixement sobre les faltes d’assistència, etc..

Has d’emplenar les dades personals, i seleccionar els mòduls que cursaràs el pròxim curs.

Molt important col·locar el correu que es posarà en el registre d’ÍTACA ( Sistema de gestió de la Conselleria d’Educació Cultura i Esports). Per aquest correu rebràs les notificacions oficials del Centre, les enquestes obligatòries del FSE (Fons Social Europeu), i les contrasenyes de sistema de consultes de Web Família. Perquè pugues consultar el teu expedient, notes, ect…

Una vegada emplenada la documentació, hauràs d’abonar les Taxes l’enllaç és Taxes GVA hauràs de seguir les instruccions . Tenint en compte el següent

Òrgan gestor : Instituts de València

Taxa: Informe Avaluació- Formació Professional.

Pots imprimir-les amb el codi de barres i pagar-les en un caixer automàtic.

Una vegada abonades la taxes i la documentació signada hauràs d’escanejar-la mitjançant qualsevol aplicació de mòbil o amb un *escaner. Si pot ser tot en el mateix arxiu, documents i taxes, i enviar l’arxiu al correu 46017535.secret@gva.es indicant en l’assumpte del correu el següent:

Matricula_2020-21_”nom de l’alumne/a”_*CXX.

Per exemple: Un alumne anomenat Roberto García Sánchez que vol matricular-se en 2 Gestió Administrativa. En l’assumpte col·locaria:

                   Matricula_2020-21_Roberto_García_Sánchez_2CFMA

Documents

Cicle Grau Mitjà Gestió Adminstrativa

Cicle Grau Mitjà Activitats Comercials

Cicle Grau Mitjà Instal·lacions de Telecomunicacions

Cicle Formació Bàsica Electricitat-Electrònica

Cicle Grau Superior Administració i Finances

Cicle Grau Superior Comerç Internacional

Top