Notícies

06 setembre 2022

ACTE D’ADJUDICACIÓ DE VACANTS Curs 2022/23

Alumnes que HAN PARTICIPAT en el procés d’admissió i estan en les llistes d’admesos en cicles en modalitat PRESENCIAL

Dia 9 de setembre (ACTE PÚBLIC I PRESENCIAL EN IES PERE BOIL – Sala d’actes)

Es convoca a totes aquelles persones que van participar en el procés d’admissió i es troben en llista d’espera (llista d’alumnes no admesos publicades per Conselleria).

S’adjudicarà vacants conforme al que s’estableix en normativa vigent. L’ordre d’adjudicació serà el següent:

1. Cicle Mitjà Gestió Administrativa: 11 hores

2. Cicle Mitjà Activitats Comercials: 11.05 hores

3. Cicle Superior Administració i Finances: 11.10 hores

4. Cicle Superior Comerç Internacional: 11.15 hores

5. Cicle Superior Transport i Logística: 11.20 hores

· S’haurà de vindre proveït de còpia del certificat de la nota del requisit acadèmic i de la preinscripció realitzada en el procés d’admissió.

· Pot vindre a l’adjudicació de les vacants una persona autoritzada per escrit i amb una còpia del DNI de la persona interessada.

· Les vacants seran assignades per la nota mitjana de l’expedient acadèmic o prova, sense tindre en compte ni les reserves ni els contingents inicials establits, tal com estableix la normativa vigent.

· En cas de quedar places desertes una vegada finalitzada la llista d’espera, s’adjudicarà a aquelles persones que no han participat en el procés d’admissió i que no estan en aquestes llistes d’admesos.

Ampliació de matrícula cicles modalitat SEMIPRESENCIAL

Als alumnes que hagen sigut admesos en el centre i s’hagen matriculat, però no han sigut admesos en alguns mòduls dels quals vulguen matricular-se, deuran solicitar una ampliació de matrícula mitjançant formulari que s’obrirà en la web del centre en la pestanya de Secretaria una vegada s’inicien les classes (a partir del 12 de setembre aproximadament).

CICLES SENSE LLISTA D’ESPERA

Dia 9 de setembre (ACTE PÚBLIC I PRESENCIAL EN IES PERE BOIL – Sala d’actes)

Es cridarà en primer lloc a les persones que s’apuntaren a les llistes d’espera propies del centre:

1. Cicle mitjà de Telecomunicacions: 11,25 hores

2. Cicle Superior Administració i Finances semipresencial: 11,30 hores

3. Cicle Superior Comerç Internacional semipresencial: 11,35 hores

4. Cicle Superior Transport i Logística semipresencial: 11,40 hores

Top