Noticias

10 septiembre 2020

CARTA D’INICI DE CURS A LES FAMÍLI

INICI CURS 20/21

Estimades famílies,

Al llarg de la setmana l’alumnat del centre ha començant el curs de forma escalonada tal i com indicaven les instruccions de la Conselleria d’Educació. S’ha realitzat la presentació de cada curs amb totes les normes de seguretat seguint els protocol tant per a l’entrada com eixida del centre i dins de les aules i zones comunes.

La distribució de l’alumnat en els grups s’ha realitzat seguint criteris pedagògics per tal de que tot l’alumnat reba un ensenyament de qualitat.

Seguint les instruccions de la Conselleria d’Educació hem de limitar el nombre de alumnes/as a les aules. Per tant, a banda d’habilitar nous espais: aula-biblioteca, aules-tallers etc hem dissenyat el curs 20/21 de la següent forma:

– Formació de 6 grups de 1r ESO a 20 alumnes/as

– Formació de 5 grups de 2n ESO a 21/22 alumnes/as

– Formació d’un grup independent de PAC, PMAR de 3r i PR4 i FPB amb un màxim de 15 alumnes/as

Amb aquest disseny tots els grups esmentats poder assistir tots els dies a classe. El seu ensenyament serà presencial.

– Els grups de 3r l’ensenyament serà semipresencial ja que el nombre d’alumnes/as de cada grup supera el màxim indicat en la normativa. La distribució es realitzarà atenent criteris pedagògics

– Els grups de 4rt l’ensenyament serà presencial ja que el nombre d’alumnes/as de cada grup no supera el màxim indicat en la normativa

– Els grups de 1r i 2n de BAT l’ensenyament serà semipresencial ja que el nombre d’alumnes/as de cada grup supera el màxim indicat en la normativa. La distribució es realitzarà atenent criteris pedagògics

– Els grups de 1r i 2n de Batxillerat Internacional l’ensenyament serà presencial ja que el nombre d’alumnes/as de cada grup no supera el màxim indicat en la normativa

– Els grups de Cicles Formatius d’Electrònica l’ensenyament serà presencial ja que el nombre d’alumnes/as de cada grup no supera el màxim indicat en la normativa

– Els grups de Cicles Formatius de les famílies d’Administració i Finances i de Comerç l’ensenyament serà semipresencial ja que el nombre d’alumnes/as de cada grup supera el màxim indicat en la normativa. La distribució es realitzarà atenent criteris pedagògics.

El centre ha intentat que tots els nivells d’ESO assistisquen al centre però no ha estat possible ja que la matrícula d’alumnat ha estat molt nombrosa i no ha estat tancada fins ara per això el retard en realitzar la confecció dels grups.

Els grups de 3r, Batx i CF d’ensenyament SEMIPRESENCIAL assistiran al centre una part dilluns, dimecres i divendres i una altra part dimarts i dijous. Quan no estiguen en el centre treballaran utilitzant les plataformes digitals.

Aquesta estructura pot canviar en funció de les circumstàncies i la possible matriculació de nou alumnat.

Per facilitar l’entrada de l’alumnat al centre i evitar en la mesura que siga possible l’aglomeració a les portes, el centre obrirà a les 7.50h i es tancaran a les 8.10h. Conforme arriben al centre han de pujar a les aules seguint el camí senyalitzat.

Estem vivint una situació nova i cada dia afrontem nous reptes per tal de garantir un ensenyament amb seguretat i qualitat. Entre tots, col·laborant famílies, professorat i alumnat continuarem amb aquesta tasca tant important de formar persones amb valors i coneixements.

Moltes gràcies per portar als vostres fills/es amb totes les garanties per a compartir aquest espai tan important para ells/es com és el centre educatiu.

Rebeu un cordial salutació.

Top