Estudios

ITINERARIOS EDUCATIVOS OFERTADOS EN EL IES PERE BOÏL DE MANISES

EDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATÒRIA
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
1º y 2º T.P.B. Servicios administrativos
1º y 2º T.P.B. Electricidad y electrónica
BATXILLERAT
Científic – Tecnològic
Humanitats i Ciències Socials
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Administració i Gestió
Activitats Comercials
Instal·lacions de Telecomunicacions
BATXILLERAT INTERNACIONAL
Científic – Tecnològic
Humanitats i Ciències Socials
 
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
TS Administración i Finanzas (presencial y semipresencial)
TS Comercio Internacional (presencial y semipresencial)
TS Transporte y Logística (presencial y semipresencial)
TS Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
TS Sistemas de Telecomunicaciones e Infromática

ORGANITZACIÓ DE LES MATERIES I ASSIGNATURES DE EDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATORIA

MATÈRIES 1r ESO Hores
MATÈRIES TRONCALS 16h
1. Biologia i Geologia 3h
2. Geografia i Història 3h
3. Llengua Castellana i Literatura 3h
4. Matemàtiques 4h
5. Primera Llengua Estrangera (triar una opció)
ANGLÈS
FRANCÈS
3h
MATÈRIES ESPECÍFIQUES 8h
1. Educació Física 2h
2. Triar una matèria
RELIGIÓ
VALORS ÈTICS
 
2h
3. Música 2h
4. Tecnologia 2h
MATÈRIES LLIURE CONFIGURACIÓ 6h
1. Valencià 3h
2. Triar una matèria addicional
Informàtica
Segona llengua estrangera
Educació plàstica i visual
Taller instrumentals
Cultura clàssica
 
2h
TUTORIA 1h
TOTAL 30 hores
MATÈRIES 2n ESO Hores
MATÈRIES TRONCALS 14h
1. Física i Química 2h
2. Llengua castellana i Literatura 3h
3. Matemàtiques 3h
4. Geografia i Història 3h
5. Primera llengua estrangera (triar unaopció)
ANGLÈS
FRANCÈS
 
3h
MATÈRIES ESPECÍFIQUES 10h
1. Educació física 2h
2. Educació plàstica i visual 2h
3. Música 2h
4. Tecnologia 2h
5. Triar una matèria
RELIGIÓ
VALORS ÈTICS
 

2h

MATÈRIES LLIURE CONFIGURACIÓ 6h
1. VALENCIÀ: Llengua i Literatura 3h
2. Triar una matèria addicional:
Informàtica
Segona llengua estrangera
Cultura clàssica
 
 

2h

TUTORIA 1h
TOTAL 30h
MATÈRIES – 3r ESO Hores
MATÈRIES TRONCALS 17h
1. Física i Química 2h
2. Biologia i Geologia 2h
3. Geografia i Historia 3h
4. Llengua castellana y Literatura 3h
5. Matemàtiques (triar una opció)
orientades a les ensenyances aplicades
orientades a las ensenyances acadèmiques
 
4h
6. Primera Llengua estrangera (triar una opció)
ANGLÉS
FRANCÉS
 
3h
MATÈRIES ESPECÍFIQUES 9h
1. Educació física 2h
2. Triar una matèria ( marcar amb X )
RELIGIÓ
VALORS ÈTICS
 
1h
3. Música 2h
4. Ed. Plàstica i Visual 2h
5. Triar una matèria específica addicional
Cultura clàssica
Francès
IAEE iniciació a la activitat emprenedora i empresarial
Tecnologia
 
2h
MATÈRIES LLIURE CONFIGURACIÓ 6h
1. Valencià 3h
2. Triar una matèria addicional
Informàtica
Cultura clàssica
Francès
 
2h
TUTORIA 1h
TOTAL 32 hores
ASSIGNATURES – 4t ESO (ENSENYANCES ACADÈMIQUES) Hores
BLOC D’ASSIGNATURES TRONCALS 9h
1. Ciències socials. Geografia i Història 3h
2. Castellà: llengua i Literatura 3h
3. Primera Llengua estrangera (triar una opció)
ANGLÈS
FRANCÈS
3h
ITINERARI ENSENYANCES ACADÈMIQUES 14h
1. Matemàtiques orientades a les ensenyances acadèmiques 4h
CIENTÍFIC TECNOLÒGIC HUMANITATS CIÈNCIES SOCIALS
2. Biologia i Geologia (3h) Biologia i Geologia (3h) Economia (3h) Economia (3h)
3. Física i Química (3h) Física i Química (3h) Llatí (3h) Llatí (3h)
4. Educació física 2h
5. Triar una assignatura
RELIGIÓ
VALORS ÈTICS
1h
ASSIGNATURES OPTATIVES (TRIAR-NE 2) 6h
CIENTÍFIC TECNOLÒGIC HUMANITATS CIÈNCIES SOCIALS
EPVA
TIC
2ª Llengua estrangera: Francés
Tecnologia
TIC
2ª Llengua estrangera: Francés
Filosofia
Cultura Clàssica
2ª Llengua estrangera: Francés
Filosofia
Música
2ª Llengua estrangera:Francés
1. VALENCIÀ: Llengua i Literatura 3h
2. TUTORIA 1h
TOTAL 32 hores
ASSIGNATURES – 4t ESO (ENSENYANCES APLICADES) Hores
BLOC D’ASSIGNATURES TRONCALS 9h
1. Ciències socials. Geografia i Història 3h
2. Castellà: Llengua i Literatura 3h
3. Primera Llengua estrangera (Triar-ne una)
ANGLÈS
FRANCÈS
3h
ITINERARI ENSENYANCES APLICADES 10h
1. Matemàtiques orientades a les ensenyances aplicades 4h
2. Tecnologia 3h
3. Triar una assignatura:
Ciències aplicades a l’activitat professional
Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial
3h
MATÈRIES ESPECÍFIQUES 3h
1. Educació física 2h
2. Triar una Matèria ( marcar con X )
RELIGIÓ
VALORS ÈTICS
1h
ASSIGNATURAS OPTATIVES (TRIAR-NE 2) 6h
1. Triar una assignatura:
TIC
EPVA
Música
3h+3h
MATÈRIES LLIURE CONFIGURACIÓ 4h
1. VALENCIÀ: Llengua i Literatura 3h
2. TUTORIA 1h
TOTAL 32 hores

MATERIAS BACHILLERATO 2023-2024

Materias 1º BAT (32 h)
Materias Comunes (16 h) Materias de Modalidad (12 h)
(elegir una)
Materias optativas (4 h)
(elegir una)
 • Valenciano
 • Castellano
 • Primera lengua extranjera (elegir una):
  • Inglés
  • Francés
 • Filosofía
 • Educación Física
 • Tutoría
 • Modalidad Ciencias y Tecnología
  • Matemáticas I
  • Física y Química
  • Elegir una:
   • Biología, Geología y Ciencias Ambientales
   • Tecnología e Ingeniería I
 • BHS: Biología humana y salud
 • PM: Producción musical
 • PXSI: Programación, redes y sistemas informáticos I
 • SLE: Segunda lengua extranjera: Francés
 • PI: Proyecto de investigación I
 • DT: Dibujo Técnico
 • DA: Dibujo Artístico
 • Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales
  • Elegir una:
   • Matemáticas Aplicadas a las CCSS I
   • Latín I
  • Elegir una:
   • Literatura Universal
   • Historia del Mundo Contemporáneo
  • Elegir una:
   • Economía
   • Griego I

Religión (1 h) (materia opcional, no obligatoria)

 • Religión
Materias 2º BAT (32 h)
Materias Comunes (16 h) Materias de Modalidad (12 h)
(elegir una)
Materias optativas (4 h)
(elegir una)
 • Valenciano
 • Castellano
 • Primera lengua extranjera (elegir una):
  • Inglés
  • Francés
 • Historia de España
 • Historia de la Filosofía
 • Tutoría
 • Modalidad Ciencias y Tecnología
  • Matemáticas II
  • Elegir una:
   • Química
   • Tecnología e Ingeniería II
  • Elegir una:
   • Biología
   • Dibujo Técnico II
 • FIS: Física
 • AMU: Análisis Musical
 • GPE: Gestión de proyectos de emprendimiento
 • PXSI: Programación, redes y sistemas informáticos II
 • SLE: Segunda lengua extranjera: Francés
 • PI: Proyecto de investigación II
 • DA: Dibujo Artístico
 • Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales
  • Elegir una:
   • Matemáticas Aplicadas a las CCSS II
   • Latín II
  • Elegir una:
   • Geografía
   • Historia del Arte
  • Elegir una:
   • Empresa y diseño de modelos de negocio
   • Griego II

Religión (1 h) (materia opcional, no obligatoria)

 • Religión

BATXILLERAT - INTERNACIONAL

Primer i Segon curs

El Batxiller Internacional es un programa que consisteix en dos anys al final dels quals l’alumne ha d’examinar-se per obtenir el títol que esta reconegut internacionalment.
Els alumnes cursen al mateix temps el batxillerat internacional i el LOMCE, obtenint al final les dues titulacions.

MODALITAT HUMANITATS MODALITAT CIÈNCIES SOCIALS
Castellà NS
Anglès NM
Estudis matemàtics NM
Història NS
Llatí NM
Sistemes mediambientals NM
Teoria del Coneixement
Monografia
CAS
Castellà NS
Anglès NS
Matemàtiques NM
Història NS
Economia I empresa NM
Sistemes mediambientals NM
Teoria del Coneixement
Monografia
CAS
MODALITAT CIÈNCIES SALUT MODALITAT TECNOLOGIA
Castellà NM
Anglès NS
Matemàtiques NM
Química NS
Biologia NS
Geografia NM
Teoria del Coneixement
Monografia
CAS
Castellà NM
Anglès NS
Matemàtiques NS
Química NM
Física NS
Geografia NM
Teoria del Coneixement
Monografia
CAS

CICLES FORMATIUS

CICLES FORMATIU FOMACIÓ BASICA

Turn

ADMINISTRACIÓ Y SERVICIS (LOE)

ELECTRICITAT ELECTRÓNICA (LOE)

mañana

mañana

CICLES FORMATIU GRAU MITJÀ

Turn

GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

ACTIVITATS COMERCIALS (LOE)

mañana

mañana

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS (LOE)

mañana

CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR

modalidad

turno

TS ADMINISTRACIÓN Y FINANAZAS (LOE)

1º Presencial

2º Presencial

Semipresencial

mañana

tarde

TS COMERCIO INTERNACIONAL

(Especialidad Portuaria (RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2021))

TS Comercio Internacional (LOE)

1º Presencial

2º Presencial

Semipresencial

mañana

tarde

TS TRANSPORTE Y LOGÍSITICA (LOE)

1º i 2º Presencial

Semipresencial

tarde

TS GESTIÖN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES (LOE)

1º i 2º Presencial

tarde

TS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES e INFORMÁTICA (LOE)

1º i 2º Presencial

tarde

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

TÈCNIC EN ACTIVITATS COMERCIALS

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Venedor tècnic. Representant comercial. Orientador comercial. Orientador comercial. Promotor. Televenda. Venda a distancia. Tele operador. Informació/atenció al client. Caixer o re ponedor. Operador de contact center. Administrador de continguts online. Comerciant de tenda. Gerent de xicotet comerç. Tècnic en gestió de stocks i magatzem. Cap de magatzem. Responsable de recepció de mercaderies. Responsable de expedició de mercaderies. Tècnic en logística de magatzem. Tècnic de informació/atenció al client en empreses.

MÒDULS PROFESSIONALS

Curso 1º 1CFMC

H. Anuales

H. semana

Leg vehicular

1226 Màrqueting en l’activitat comercial

128

4

Castellà

1229 Gestió de compres

96

3

Castellà

1231 Dinamització del punt de venda

160

5

Castellà

1232 Processos de venda

160

5

Valencià

1233 Aplicacions informàtiques per al comerç

128

4

Castellà

0156 Anglés

128

4

Anglés

1236 Formació i orientació laboral

96

3

Castellà

CV0001 Anglés Tècnic I-M / Horari reservat per a la docència en anglés

64

2

Anglés

30

Curso 2º 2CFMC

H. Anuales

H. semana

Leg vehicular

1227 Gestió d’un xicotet comerç

176

8

Castellà

1228 Tècniques de magatzem

110

5

Castellà

1230 Venda tècnica

132

6

Valencià

1234 Servicis d’atenció comercial

88

4

Valencià

1235 Comerç electrònic

110

5

Castellà

CV0002 Anglés Tècnic II-M / Horari reservat per a la docència en anglés

44

2

Anglés

1237 Formació en centres de treball

380

30

TOTALES

2000

60

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC EN ACTIVITATS COMERCIALS

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.
O continuar altres estudis de Formació Professional.

TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Auxiliar administratiu. Ajudant d’oficina. Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments. Administratiu comercial. Auxiliar administratiu de gestió de personal Auxiliar administratiu de les administracions públiques. Recepcionista. Empleat d’atenció al client. Empleat de tresoreria. Empleat de mitjans de pagament.

MÒDULS PROFESSIONALS

Curso 1º 1CFMA

Horas anuales

Horas semana

Lengua
vahicular

0437 Comunicació empresarial i atenció al client

160

5

CAST

0438 Operacions administrativa de compra-venda

128

4

CAST

0439 Empresa i administració

96

3

CAST

0440 Tractament informàtic de la informació

224

7

VAL

0441 Tècnica comptable

96

3

CAST

0156 Anglés

96

3

ING

0449 Formació i orientació laboral

96

3

CAST

CV0001 Anglés Tècnic I-M / Horari reservat per a la docència en anglés

64

2

ING

TOTAL HORAS

30

Curso 2º 2CFMA

Horas anuales

Horas semana

Lengua
vahicular

0442 Operacions administratives de recursos humans

132

6

CAST

0443 Tractament de la documentació comptable

154

7

CAST

0446 Empresa en l’aula

176

8

VAL

0448 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

154

7

CAST

CV0002 Anglés Tècnic II-M / Horari reservat per a la docència en anglés

44

2

ING

0451 Formació en centres de treball

380

TOTAL HORAS

30

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.
O continuar altres estudis de Formació Professional.

TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Instal·lador de telecomunicacions en edificis de vivendes. Instal·lador d’antenes. Instal·lador de sistemes de seguretat. Tècnic en xarxes locals i telemàtica. Tècnic en instal·lació i manteniment de xarxes locals. Instal·lador de telefonia. Instal·lador-muntador d’equips telefònics i telemàtics. Tècnic en instal·lacions de so. Instal·lador de megafonia. Instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics. Tècnic instal·lador-mantenidor d’equips informàtics. Tècnic en muntatge i manteniment de sistemes de radiodifusió.

MÒDULS PROFESSIONALS

Curso 1º 1CFMT

Horas Anuales

Horas semanales

Leg vehicular

0359 Electrònica aplicada

160

5

Castellà

0362 Instal·lacions elèctriques bàsiques (DP3h/s) IEB 5+5

160

5

Castellà

0360 Equips microinformàtics. EMI

128

4

Castellà

0361 Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonía. IRDST

224

7

Valencià

0237 Infraestructures comunes de telecomunicació en vivendes i edificis. ICTVE

128

4

Castellà

0366 Formació i orientació laboral FOL

96

3

Castellà

CV0001 Anglés Tècnic I-M / Horari reservat per a la docència en anglés ANG1TIT

64

2

Anglés

Tutoría

1

Curso 2º 2CFMT

Horas Anuales

Horas semanales

Leg vehicular

0238 Instal·lacions domòtiques. INSDO

132

6

Castellà

0365 Instal·lacions de radiocomunicacion. INSRCO

132

6

Castellà

0363 Instal·lacions de megafonia i sonoritzaciò.
INSMEGA

132

6

Valencià

0364 Circuit tancat de televisió i seguritat electrònica. (DP3h/s)

154

7

Castellà

0367 Empresa i iniciativa emprenedora. EIE 1TIT

66

3

Valencià

CV0002 Anglés Tècnic II-M / Horari reservat per a la docència en anglés . ANG2TIT

44

2

Anglés

0368 Formació en Centres de Treball.

380

Tutoría 2º

1

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.
O continuar altres estudis de Formació Professional.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

COM S’ACCEDIX

Accés directe:

Estar en possessió del títol de Batxiller LOE modalitats BCT ó BHCS; de batxiller LOGSE modalitats: BCNS o BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BAG, BCHS, o BL; o haver superat qualsevol opció de COU. Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat les matèries: Economia de l’Empresa (LOE) o Economia i Organització d’Empreses (LOGSE). Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre el Preu superat. Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors. Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat les matèries: Economia de l’Empresa (LOE) o Economia i Organització d’Empreses (LOGSE).

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

Si s’acredita estar en possessió d’un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d’edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l’any en curs.

TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Treballaràs com a:

Administratiu d’oficina o despatx professional, Administratiu comercial, Administratiu de Gestió i de Personal. Comptable. Administratiu de Banca i Institucions Financeres. Responsable de Tresoreria. Responsable de Mitjans de Pagament. Responsable de Cartera. Responsable de Valors. Responsable d’estranger. Administratiu d’Administració Pública. Tècnic en gestió de cobraments. Auxiliar d’Auditoria. Agent comercial d’assegurances i bancs i institucions financeres. Gestors administratius.

Continuïtat amb altres estudis: Diplomatures en: Biblioteconomia i Documentació; Ciències Empresarials; Educació Social; Estadística; Gestió i Administració Pública, Relacions Laborals, Treball Social, Turisme, Mestre (totes les especialitats); Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses; Llicenciat en Dret; Llicenciat en Economia.

MÒDULS PROFESSIONALS

Curso 1º 1CFSA (Presencial) (Plurilingüe reforzado)

H Anuales

H Semana

Lengua
vahicular

0647 Gestió de la documentació jurídica i empresarial

96

3

CAST

0648 Recursos humans i responsabilitat social corporativa

64

2

ING

0649 Ofimàtica i procés de la informació

192

6

VAL

0650 Procés integral de l’activitat comercial

160

5

VAL

0651 Comunicació i atenció al client

160

5

CAST

0179 Anglés ING

96

3

ING

0658 Formació i orientació laboral FOL

96

3

CAST

CV0003 Inglés Técnico I-S / Horario reservado para la docencia en anglés

96

3

ING

TOTAL HORAS

30

Curso 2º 2CFSA (Presencial) (Plurilingüe reforzado)

H Anuales

H Semana

Lengua
vehicular

0652 Gestió de recursos humans

100

5

CAST

0653 Gestió financera

120

6

CAST

0654 Comptabilitat i fiscalitat

120

6

CAST

0655 Gestió logística i comercial

80

4

VAL

0656 Simulació empresarial

140

7

ING

CV0004 Anglés Tècnic II-S / Horari reservat per a la docència en anglés

40

2

ING

0657 Projecte d’Administració i finances

40

0660 Formació en Centres de Treball

400

TOTAL HORAS

30

Curso 1º 1CFSAD (Semipresencial )

H Anuales

H Semana

Lengua
vehicular

0647 Gestió de la documentació jurídica i empresarial

96

3

CAST

0648 Recursos humans i responsabilitat social corporativa

2

2

VAL

0649 Ofimàtica i procés de la informació

192

6

VAL

0650 Procés integral de l’activitat comercial

160

5

CAST

0651 Comunicació i atenció al client

160

5

CAST

0179 Anglés ING

96

3

ING

0658 Formació i orientació laboral FOL

96

3

CAST

CV0003 Inglés Técnico I-S / Horario reservado para la docencia en anglés

96

3

ING

TOTAL HORAS

30

Curso 2º 2CFSAD (Semipresencial )

Lengua
vahicular

0652 Gestió de recursos humans

100

5

CAST

0653 Gestió financera

120

6

CAST

0654 Comptabilitat i fiscalitat

120

6

CAST

0655 Gestió logística i comercial

80

4

CAST

0656 Simulació empresarial

140

7

VAL

CV0004 Anglés Tècnic II-S / Horari reservat per a la docència en anglés

40

2

ING

0657 Projecte d’Administració i finances

40

0660 Formació en Centres de Treball

400

TOTAL HORAS

30

TÈCNIC SUPERIOR EN COMERÇ INTERNACIONAL ESPECIALIDAD PORTUARIA

Treballaràs com a: Tècnic en comerç exterior. Tècnic d’operacions exteriors (banca). Tècnic en logística. Tècnic en administració del comerç internacional. Tècnic en transport internacional. Tècnic de compres. Tècnic de vendes. Tècnic en màrqueting internacional. Tècnic en emmagatzematge de productes.

Continuïtat amb altres estudis: Diplomatures en: Biblioteconomia i Documentació; Ciències Empresarials; Educació Social; Estadística; Gestió i Administració Pública, Relacions Laborals, Treball Social, Turisme, Mestre (totes les especialitats); Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses; Llicenciat en Dret; Llicenciat en Economia.

MÒDULS PROFESSIONALS

Curso 1º 1CFSC (Espcialida Portuaria) (Plurilingüe reforzado)

H.

Anuales

H. semanales

Leg vehicular

0623 Gestió econòmica i financera de l’empresa.
GEFE

192

6

Castellà

0627 Gestió administrativa del comerç
internacional. GACI

192

3

3

Valencià

Castellà

0625 Logística d’emmagatzematge.

128

4

Castellà

0622 Transport internacional de mercaderies.

160

5

Anglés

0179 Anglés.

128

4

Anglés

0829 Formació i orientació laboral.

96

3

Castellà

Ofimática

128

4

Castellà

Gestió portuària (visites + innovació) (al juny)

60

32

Curso 2º 2CFSC (Espcialida Portuaria) (Plurilingüe reforzado)

H.

Anuales

H. semanales

Leg vehicular

0822 Sistema d’informació de mercats

80

4

Castellà

0823 Màrqueting internacional.

140

7

Castellà

0824 Negociació internacional

80

4

Anglés

0825 Finançament internacional

120

6

Valencià

0826 Mitjans de pagament internacionals

80

4

Valencià

0827 Comerç digital internacional

60

3

Valencià

Anglés.

80

4

Anglés

Curs intensiu anglés termes portuaris (març)

30

Empreses simulades. Eines informàtiques de la comunitat portuària

60

0828 Projecte de comerç internacional

40

0830 Formació en Centres de Treball

400

30

TOTALES

2128

64

Curso 1º 1CFSCD

H. Anuales

H. semanales

Leg vehicular

0623 Gestió econòmica i financera de l’empresa. GEFE

192

6

Castellà

0627 Gestió administrativa del comerç internacional. GACI

192

6

Valencià

0625 Logística d’emmagatzematge.

128

4

Castellà

0622 Transport internacional de mercaderies.

160

5

Valencià

0179 Anglés.

96

3

Inglés

0829 Formació i orientació laboral.

96

3

Castellà

CV0003. Anglés Técnic I-S /Horari reservat per a la docencia en anglés.

96

3

Anglés

Total horas

30

Curso 2º GSD

H. Anuales

H. semanales

Leg vehicular

0822. Sistemes d’información de mercats

80

4

Castellà

0823. Marketing internacional.

140

7

Castellà

0824. Negociació Internacional NEGI

80

4

Castellà

0825. Financiació Internacional. FINI

120

6

Castellà

0826. Medis de Pago Internacionales.

80

4

Valencià

0827. Comerç Digital Internacional.

60

3

Castellà

CV0004. Anglés Técnic II-S / Horari reservat per a la docencia en anglés.

40

2

Anglés

0828. Proyecte de comerç internacional.

40

0830. Formació en Centre de Traball.

400

TOTALES

60

TÈCNIC SUPERIOR TRANSPORT I LOGÍSTICA

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic en comerç exterior. Tècnic d’operacions exteriors d’entitats financeres i d’assegurances. Tècnic en administració de comerç internacional. Assistent o adjunt de comerç internacional. Agent de comerç internacional. Tècnic de màrqueting internacional. Tècnic de màrqueting digital internacional. Tècnic de venda internacional. Assistent al departament d’operacions comercials internacionals. Transitari. Consignatari de barcos. Operador logístic. Cap de magatzem. Tècnic en logística del transport. Coordinador logístic. Tècnic en logística inversa.

MÒDULS PROFESSIONALS

>

Curso 1º 1CFSTL

H. Anuales

H. semanales

Leg vehicular

0623 Gestió econòmica i financera de l’empresa. GEFE

192

6

Castellà

0627 Gestió administrativa del comerç internacional. GACI

192

6

Castellà

0625 Logística d’emmagatzematge.

128

4

Castellà

0622 Transport internacional de mercaderies.

160

5

Valencià

0179 Anglés.

96

3

Inglés

0829 Formació i orientació laboral.

96

3

Castellà

CV0003. Anglés Técnic I-S /Horari reservat per a la docencia en anglés.

96

3

Anglés

30

Curso 2º 2CFSTL

H. Anuales

H. semanales

Leg vehicular

0621. Gestió Administrativa del transport i la logística.

160

8

Castellà

0624. Comercializació del transport i la logística.

120

6

Valencià

0628. Organizació del transport de viatgers.

80

4

Castellà

0629. Organizació del transport de mercancíes.

100

5

Castellà

0626. Logística de aproovisionamiento

100

5

Valencià

CV0004. Anglés Técnic II-S / Horari reservato per a la docencia en anglés.

40

2

Anglés

0828. Proyecte de Transport internacional.

40

0830. Formació en Centre de Treball.

400

30

TOTALES

2000

60

Curso 1º 1CFSTLD (Semipresencial)

H. Anuales

H. semanales

Leg vehicular

0623 Gestió econòmica i financera de l’empresa. GEFE

192

6

Castellà

0627 Gestió administrativa del comerç internacional. GACI

192

6

Castellà

0625 Logística d’emmagatzematge.

128

4

Castellà

0622 Transport internacional de mercaderies.

160

5

Valencià

0179 Anglés.

96

3

Anglés

0829 Formació i orientació laboral.

96

3

Castellà

CV0003. Anglés Técnic I-S /Horari reservat per a la docencia en anglés.

96

3

Anglés

Totales

30

Curso 2º 2CFSTLD (Semipresencial)

H. Anuales

H. semanales

Leg vehicular

0621. Gestió Administrativa del transport i la logística.

160

8

Castellà

0624. Comercializació del transport i la logística.

120

6

Castellà

0628. Organizació del transport de viatgers.

80

4

Castellà

0629. Organizació del transport de mercancíes.

100

5

Castellà

0626. Logística de aproovisionamiento

100

5

Castellà

CV0004. Anglés Técnic II-S / Horari reservato per a la docencia en anglés.

40

2

Anglés

0828. Proyecte de Transport internacional.

40

0830. Formació en Centre de Treball.

400

30

TOTALES

2000

60

CICLES FORMATIUS BÀSIC

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA: SERVICIS ADMINISTRATIUS

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Auxiliar d’oficina. Auxiliar de servicis generals. Auxiliar d’arxiu. Ordenança. Auxiliar d’informació. Telefonista en servicis centrals d’informació. Classificador i/o repartidor de correspondència. Gravador-verificador de dades. Auxiliar de digitalització. Operador documental. Auxiliar de venda. Auxiliar de dependent de comerç. Operador/a de cobrament o Caixer/a.

MÒDULS PROFESSIONALS

Tutoría Primero 1CFBA

34

1

Lengua
vahicular

3001.Tractament informàtic de dades.

210

7

Castellano

3003. Tècniques administratives bàsiques.

220

7

Castellano

3005. Atenció al client.

75

2

Castellano

3006. Preparació de comandes I venda de productes.

75

2

Castellano

3009. Ciències aplicades I.

158

5

Castellano

3011. Comunicació i societat I.

158

5

Castellano-Valenciano

2

Valenciano

Lengua Extranjera

2

Inglés

Ciencias Sociales

1

Valenciano

CV0005 Formació i Orientació Laboral I

30

1

Castellano

Tutoría Primero 2CFBA

34

1

Lengua
vahicular

3002. Aplicaciones básicas de ofimática.

155

7

Castellano

3004. Archivo y comunicación.

245

9

Castellano

3010. Ciencias aplicadas II.

158

6

Castellano

3012. Comunicación y sociedad II.

158

6

Valenciano

Castellano-Valenciano II

Valenciano

Lengua Extranjera II

Inglés

Ciencias Sociales II

Valenciano

CV0006 Formación y Orientación Laboral II

30

1

Castellano

3008. Formación en Centros de Trabajo.

240

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Operari d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Ajudant de muntador d’antenes receptores/televisió satèl·lits. Ajudant d’instal·lador i reparador d’equips telefònics i telegràfics. Ajudant d’instal·lador d’equips i sistemes de comunicació. Ajudant d’instal·lador reparador d’instal·lacions telefòniques. Peó de la indústria de producció i distribució d’energia elèctrica. Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics. Operador d’acoblament d’equips elèctrics i electrònics. Auxiliar de manteniment d’equips elèctrics i electrònics. Provador/ajustador de plaques i equips elèctrics i electrònics. Muntador de components en plaques de circuit imprés.

MÒDULS PROFESSIONALS

Curso 1º 1CFB

Horas Anuales

Horas semanales

Leg vehicular

3013. Instalaciones eléctricas y domóticas IED11

190

2

Valenciano

3013. Instalaciones eléctricas y domóticas IED12

5

Castellano

3015. Equipos eléctricos y electrónicos. EEE1

310

6

Valenciano

3015. Equipos eléctricos y electrónicos. EEE2

5

3009. Ciencias aplicadas I. MAT1

158

3

Castellano

3009. Ciencias aplicadas I. CNA1

2

3011. Comunicación y sociedad I

3011. Comunicación y sociedad I COM.SO.1

158

4

Castellano

3011. Comunicación y sociedad I ANG1FPB

1

Inglés

CV0005 Formación y orientación laboral I

30

1

Castellano

3018. Formación en centros de trabajo. (Unidad formativa I)

120

Tutoria1º

34

1

Castellano

Curso 2º 2CFB

Horas Anuales

Horas semanales

Leg vehicular

3014. Instalaciones de Telecomunicaciones. IT

250

6

Castellano

3014. Instalaciones de Telecomunicaciones. IT

3

Inglés

3016. Instalación y Mantenimiento de Redes para Transmisión de Datos. IMRTD

250

7

Castellano

3016. Instalación y Mantenimiento de Redes para Transmisión de Datos. IMRTD

2

Valenciano

3019. Ciencias aplicadas II. MAT2

158

3

Castellano

3019. Ciencias aplicadas II. CNA2

2

3012. Comunicación y sociedad II. COM.SO.2

158

5

Castellano

3012. Comunicación y sociedad II. ANG1FPB

CV0006 Formación y orientación

30

1

Castellano

3018. Formación en centros de trabajo. (Unidad formativa II)

120

Tutoria 2º

34

1

Castellano

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ

Títol Professional Bàsic en ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA.

Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.


CICLES FORMATIU FOMACIÓ BASICA

Turn

ADMINISTRACIÓ Y SERVICIS (LOE)

ELECTRICITAT ELECTRÓNICA (LOE)

matí

matí

CICLES FORMATIU GRAU MITJÀ

Turn

GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

ACTIVITATS COMERCIALS (LOE)

matí

matí

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS (LOE)

matí

CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR

modalidad

turno

TS ADMINISTRACIÓN Y FINANAZAS (LOE)

1º Presencial

2º Presencia

Semipresencial

vesprada

matí

TS COMERCIO INTERNACIONAL

(Especialidad Portuaria (RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2021))

TS Comercio Internacional (LOE)

1º Presencial

2º Presencial

Semipresencial

vesprada

matí

TS TRANSPORTE Y LOGÍSITICA (LOE)

1º i 2º Presencial

Semipresencial

vesprada

TS GESTIÖN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES (LOE)

1º i 2º Presencial

vesprada

TS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES e INFORMÁTICA (LOE)

1º i 2º Presencial

vesprada

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

TÈCNIC EN ACTIVITATS COMERCIALS

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Venedor tècnic. Representant comercial. Orientador comercial. Orientador comercial. Promotor. Televenda. Venda a distancia. Tele operador. Informació/atenció al client. Caixer o re ponedor. Operador de contact center. Administrador de continguts online. Comerciant de tenda. Gerent de xicotet comerç. Tècnic en gestió de stocks i magatzem. Cap de magatzem. Responsable de recepció de mercaderies. Responsable de expedició de mercaderies. Tècnic en logística de magatzem. Tècnic de informació/atenció al client en empreses.

MÒDULS PROFESSIONALS

Curso 1º 1CFMC

H. Anuales

H. semana

Leg vehicular

1226 Màrqueting en l’activitat comercial

128

4

Castellà

1229 Gestió de compres

96

3

Castellà

1231 Dinamització del punt de venda

160

5

Castellà

1232 Processos de venda

160

5

Valencià

1233 Aplicacions informàtiques per al comerç

128

4

Castellà

0156 Anglés

128

4

Anglés

1236 Formació i orientació laboral

96

3

Castellà

CV0001 Anglés Tècnic I-M / Horari reservat per a la docència en anglés

64

2

Anglés

30

Curso 2º 2CFMC

H. Anuales

H. semana

Leg vehicular

1227 Gestió d’un xicotet comerç

176

8

Castellà

1228 Tècniques de magatzem

110

5

Castellà

1230 Venda tècnica

132

6

Valencià

1234 Servicis d’atenció comercial

88

4

Valencià

1235 Comerç electrònic

110

5

Castellà

CV0002 Anglés Tècnic II-M / Horari reservat per a la docència en anglés

44

2

Anglés

1237 Formació en centres de treball

380

30

TOTALES

2000

60

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC EN ACTIVITATS COMERCIALS

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.
O continuar altres estudis de Formació Professional.

TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Auxiliar administratiu. Ajudant d’oficina. Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments. Administratiu comercial. Auxiliar administratiu de gestió de personal Auxiliar administratiu de les administracions públiques. Recepcionista. Empleat d’atenció al client. Empleat de tresoreria. Empleat de mitjans de pagament.

MÒDULS PROFESSIONALS

Curso 1º 1CFMA

Horas anuales

Horas semana

Lengua
vahicular

0437 Comunicació empresarial i atenció al client

160

5

CAST

0438 Operacions administrativa de compra-venda

128

4

CAST

0439 Empresa i administració

96

3

CAST

0440 Tractament informàtic de la informació

224

7

VAL

0441 Tècnica comptable

96

3

CAST

0156 Anglés

96

3

ING

0449 Formació i orientació laboral

96

3

CAST

CV0001 Anglés Tècnic I-M / Horari reservat per a la docència en anglés

64

2

ING

TOTAL HORAS

30

Curso 2º 2CFMA

Horas anuales

Horas semana

Lengua
vahicular

0442 Operacions administratives de recursos humans

132

6

CAST

0443 Tractament de la documentació comptable

154

7

CAST

0446 Empresa en l’aula

176

8

VAL

0448 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

154

7

CAST

CV0002 Anglés Tècnic II-M / Horari reservat per a la docència en anglés

44

2

ING

0451 Formació en centres de treball

380

TOTAL HORAS

30

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.
O continuar altres estudis de Formació Professional.

TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Instal·lador de telecomunicacions en edificis de vivendes. Instal·lador d’antenes. Instal·lador de sistemes de seguretat. Tècnic en xarxes locals i telemàtica. Tècnic en instal·lació i manteniment de xarxes locals. Instal·lador de telefonia. Instal·lador-muntador d’equips telefònics i telemàtics. Tècnic en instal·lacions de so. Instal·lador de megafonia. Instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics. Tècnic instal·lador-mantenidor d’equips informàtics. Tècnic en muntatge i manteniment de sistemes de radiodifusió.

MÒDULS PROFESSIONALS

Curso 1º 1CFMT

Horas Anuales

Horas semanales

Leg vehicular

0359 Electrònica aplicada

160

5

Castellà

0362 Instal·lacions elèctriques bàsiques (DP3h/s) IEB 5+5

160

5

Castellà

0360 Equips microinformàtics. EMI

128

4

Castellà

0361 Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonía. IRDST

224

7

Valencià

0237 Infraestructures comunes de telecomunicació en vivendes i edificis. ICTVE

128

4

Castellà

0366 Formació i orientació laboral FOL

96

3

Castellà

CV0001 Anglés Tècnic I-M / Horari reservat per a la docència en anglés ANG1TIT

64

2

Anglés

Tutoría

1

Curso 2º 2CFMT

Horas Anuales

Horas semanales

Leg vehicular

0238 Instal·lacions domòtiques. INSDO

132

6

Castellà

0365 Instal·lacions de radiocomunicacion. INSRCO

132

6

Castellà

0363 Instal·lacions de megafonia i sonoritzaciò.
INSMEGA

132

6

Valencià

0364 Circuit tancat de televisió i seguritat electrònica. (DP3h/s)

154

7

Castellà

0367 Empresa i iniciativa emprenedora. EIE 1TIT

66

3

Valencià

CV0002 Anglés Tècnic II-M / Horari reservat per a la docència en anglés . ANG2TIT

44

2

Anglés

0368 Formació en Centres de Treball.

380

Tutoría 2º

1

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.
O continuar altres estudis de Formació Professional.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

COM S’ACCEDIX

Accés directe:

Estar en possessió del títol de Batxiller LOE modalitats BCT ó BHCS; de batxiller LOGSE modalitats: BCNS o BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BAG, BCHS, o BL; o haver superat qualsevol opció de COU. Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat les matèries: Economia de l’Empresa (LOE) o Economia i Organització d’Empreses (LOGSE). Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre el Preu superat. Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors. Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat les matèries: Economia de l’Empresa (LOE) o Economia i Organització d’Empreses (LOGSE).

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

Si s’acredita estar en possessió d’un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d’edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l’any en curs.

TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Treballaràs com a:

Administratiu d’oficina o despatx professional, Administratiu comercial, Administratiu de Gestió i de Personal. Comptable. Administratiu de Banca i Institucions Financeres. Responsable de Tresoreria. Responsable de Mitjans de Pagament. Responsable de Cartera. Responsable de Valors. Responsable d’estranger. Administratiu d’Administració Pública. Tècnic en gestió de cobraments. Auxiliar d’Auditoria. Agent comercial d’assegurances i bancs i institucions financeres. Gestors administratius.

Continuïtat amb altres estudis: Diplomatures en: Biblioteconomia i Documentació; Ciències Empresarials; Educació Social; Estadística; Gestió i Administració Pública, Relacions Laborals, Treball Social, Turisme, Mestre (totes les especialitats); Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses; Llicenciat en Dret; Llicenciat en Economia.

MÒDULS PROFESSIONALS

Curso 1º 1CFSA (Presencial) (Plurilingüe reforzado)

H Anuales

H Semana

Lengua
vahicular

0647 Gestió de la documentació jurídica i empresarial

96

3

CAST

0648 Recursos humans i responsabilitat social corporativa

64

2

ING

0649 Ofimàtica i procés de la informació

192

6

VAL

0650 Procés integral de l’activitat comercial

160

5

VAL

0651 Comunicació i atenció al client

160

5

CAST

0179 Anglés ING

96

3

ING

0658 Formació i orientació laboral FOL

96

3

CAST

CV0003 Inglés Técnico I-S / Horario reservado para la docencia en anglés

96

3

ING

TOTAL HORAS

30

Curso 2º 2CFSA (Presencial) (Plurilingüe reforzado)

H Anuales

H Semana

Lengua
vehicular

0652 Gestió de recursos humans

100

5

CAST

0653 Gestió financera

120

6

CAST

0654 Comptabilitat i fiscalitat

120

6

CAST

0655 Gestió logística i comercial

80

4

VAL

0656 Simulació empresarial

140

7

ING

CV0004 Anglés Tècnic II-S / Horari reservat per a la docència en anglés

40

2

ING

0657 Projecte d’Administració i finances

40

0660 Formació en Centres de Treball

400

TOTAL HORAS

30

Curso 1º 1CFSAD (Semipresencial )

H Anuales

H Semana

Lengua
vehicular

0647 Gestió de la documentació jurídica i empresarial

96

3

CAST

0648 Recursos humans i responsabilitat social corporativa

2

2

VAL

0649 Ofimàtica i procés de la informació

192

6

VAL

0650 Procés integral de l’activitat comercial

160

5

CAST

0651 Comunicació i atenció al client

160

5

CAST

0179 Anglés ING

96

3

ING

0658 Formació i orientació laboral FOL

96

3

CAST

CV0003 Inglés Técnico I-S / Horario reservado para la docencia en anglés

96

3

ING

TOTAL HORAS

30

Curso 2º 2CFSAD (Semipresencial )

Lengua
vahicular

0652 Gestió de recursos humans

100

5

CAST

0653 Gestió financera

120

6

CAST

0654 Comptabilitat i fiscalitat

120

6

CAST

0655 Gestió logística i comercial

80

4

CAST

0656 Simulació empresarial

140

7

VAL

CV0004 Anglés Tècnic II-S / Horari reservat per a la docència en anglés

40

2

ING

0657 Projecte d’Administració i finances

40

0660 Formació en Centres de Treball

400

TOTAL HORAS

30

TÈCNIC SUPERIOR EN COMERÇ INTERNACIONAL ESPECIALIDAD PORTUARIA

Treballaràs com a: Tècnic en comerç exterior. Tècnic d’operacions exteriors (banca). Tècnic en logística. Tècnic en administració del comerç internacional. Tècnic en transport internacional. Tècnic de compres. Tècnic de vendes. Tècnic en màrqueting internacional. Tècnic en emmagatzematge de productes.

Continuïtat amb altres estudis: Diplomatures en: Biblioteconomia i Documentació; Ciències Empresarials; Educació Social; Estadística; Gestió i Administració Pública, Relacions Laborals, Treball Social, Turisme, Mestre (totes les especialitats); Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses; Llicenciat en Dret; Llicenciat en Economia.

MÒDULS PROFESSIONALS

Curso 1º 1CFSC (Espcialida Portuaria) (Plurilingüe reforzado)

H.

Anuales

H. semanales

Leg vehicular

0623 Gestió econòmica i financera de l’empresa.
GEFE

192

6

Castellà

0627 Gestió administrativa del comerç
internacional. GACI

192

3

3

Valencià

Castellà

0625 Logística d’emmagatzematge.

128

4

Castellà

0622 Transport internacional de mercaderies.

160

5

Anglés

0179 Anglés.

128

4

Anglés

0829 Formació i orientació laboral.

96

3

Castellà

Ofimática

128

4

Castellà

Gestió portuària (visites + innovació) (al juny)

60

32

Curso 2º 2CFSC (Espcialida Portuaria) (Plurilingüe reforzado)

H.

Anuales

H. semanales

Leg vehicular

0822 Sistema d’informació de mercats

80

4

Castellà

0823 Màrqueting internacional.

140

7

Castellà

0824 Negociació internacional

80

4

Anglés

0825 Finançament internacional

120

6

Valencià

0826 Mitjans de pagament internacionals

80

4

Valencià

0827 Comerç digital internacional

60

3

Valencià

Anglés.

80

4

Anglés

Curs intensiu anglés termes portuaris (març)

30

Empreses simulades. Eines informàtiques de la comunitat portuària

60

0828 Projecte de comerç internacional

40

0830 Formació en Centres de Treball

400

30

TOTALES

2128

64

Curso 1º 1CFSCD

H. Anuales

H. semanales

Leg vehicular

0623 Gestió econòmica i financera de l’empresa. GEFE

192

6

Castellà

0627 Gestió administrativa del comerç internacional. GACI

192

6

Valencià

0625 Logística d’emmagatzematge.

128

4

Castellà

0622 Transport internacional de mercaderies.

160

5

Valencià

0179 Anglés.

96

3

Inglés

0829 Formació i orientació laboral.

96

3

Castellà

CV0003. Anglés Técnic I-S /Horari reservat per a la docencia en anglés.

96

3

Anglés

Total horas

30

Curso 2º GSD

H. Anuales

H. semanales

Leg vehicular

0822. Sistemes d’información de mercats

80

4

Castellà

0823. Marketing internacional.

140

7

Castellà

0824. Negociació Internacional NEGI

80

4

Castellà

0825. Financiació Internacional. FINI

120

6

Castellà

0826. Medis de Pago Internacionales.

80

4

Valencià

0827. Comerç Digital Internacional.

60

3

Castellà

CV0004. Anglés Técnic II-S / Horari reservat per a la docencia en anglés.

40

2

Anglés

0828. Proyecte de comerç internacional.

40

0830. Formació en Centre de Traball.

400

TOTALES

60

TÈCNIC SUPERIOR TRANSPORT I LOGÍSTICA

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic en comerç exterior. Tècnic d’operacions exteriors d’entitats financeres i d’assegurances. Tècnic en administració de comerç internacional. Assistent o adjunt de comerç internacional. Agent de comerç internacional. Tècnic de màrqueting internacional. Tècnic de màrqueting digital internacional. Tècnic de venda internacional. Assistent al departament d’operacions comercials internacionals. Transitari. Consignatari de barcos. Operador logístic. Cap de magatzem. Tècnic en logística del transport. Coordinador logístic. Tècnic en logística inversa.

MÒDULS PROFESSIONALS

>

Curso 1º 1CFSTL

H. Anuales

H. semanales

Leg vehicular

0623 Gestió econòmica i financera de l’empresa. GEFE

192

6

Castellà

0627 Gestió administrativa del comerç internacional. GACI

192

6

Castellà

0625 Logística d’emmagatzematge.

128

4

Castellà

0622 Transport internacional de mercaderies.

160

5

Valencià

0179 Anglés.

96

3

Inglés

0829 Formació i orientació laboral.

96

3

Castellà

CV0003. Anglés Técnic I-S /Horari reservat per a la docencia en anglés.

96

3

Anglés

30

Curso 2º 2CFSTL

H. Anuales

H. semanales

Leg vehicular

0621. Gestió Administrativa del transport i la logística.

160

8

Castellà

0624. Comercializació del transport i la logística.

120

6

Valencià

0628. Organizació del transport de viatgers.

80

4

Castellà

0629. Organizació del transport de mercancíes.

100

5

Castellà

0626. Logística de aproovisionamiento

100

5

Valencià

CV0004. Anglés Técnic II-S / Horari reservato per a la docencia en anglés.

40

2

Anglés

0828. Proyecte de Transport internacional.

40

0830. Formació en Centre de Treball.

400

30

TOTALES

2000

60

Curso 1º 1CFSTLD (Semipresencial)

H. Anuales

H. semanales

Leg vehicular

0623 Gestió econòmica i financera de l’empresa. GEFE

192

6

Castellà

0627 Gestió administrativa del comerç internacional. GACI

192

6

Castellà

0625 Logística d’emmagatzematge.

128

4

Castellà

0622 Transport internacional de mercaderies.

160

5

Valencià

0179 Anglés.

96

3

Anglés

0829 Formació i orientació laboral.

96

3

Castellà

CV0003. Anglés Técnic I-S /Horari reservat per a la docencia en anglés.

96

3

Anglés

Totales

30

Curso 2º 2CFSTLD (Semipresencial)

H. Anuales

H. semanales

Leg vehicular

0621. Gestió Administrativa del transport i la logística.

160

8

Castellà

0624. Comercializació del transport i la logística.

120

6

Castellà

0628. Organizació del transport de viatgers.

80

4

Castellà

0629. Organizació del transport de mercancíes.

100

5

Castellà

0626. Logística de aproovisionamiento

100

5

Castellà

CV0004. Anglés Técnic II-S / Horari reservato per a la docencia en anglés.

40

2

Anglés

0828. Proyecte de Transport internacional.

40

0830. Formació en Centre de Treball.

400

30

TOTALES

2000

60

CICLES FORMATIUS BÀSIC

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA: SERVICIS ADMINISTRATIUS

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Auxiliar d’oficina. Auxiliar de servicis generals. Auxiliar d’arxiu. Ordenança. Auxiliar d’informació. Telefonista en servicis centrals d’informació. Classificador i/o repartidor de correspondència. Gravador-verificador de dades. Auxiliar de digitalització. Operador documental. Auxiliar de venda. Auxiliar de dependent de comerç. Operador/a de cobrament o Caixer/a.

MÒDULS PROFESSIONALS

Tutoría Primero 1CFBA

34

1

Lengua
vahicular

3001.Tractament informàtic de dades.

210

7

Castellano

3003. Tècniques administratives bàsiques.

220

7

Castellano

3005. Atenció al client.

75

2

Castellano

3006. Preparació de comandes I venda de productes.

75

2

Castellano

3009. Ciències aplicades I.

158

5

Castellano

3011. Comunicació i societat I.

158

5

Castellano-Valenciano

2

Valenciano

Lengua Extranjera

2

Inglés

Ciencias Sociales

1

Valenciano

CV0005 Formació i Orientació Laboral I

30

1

Castellano

Tutoría Primero 2CFBA

34

1

Lengua
vahicular

3002. Aplicaciones básicas de ofimática.

155

7

Castellano

3004. Archivo y comunicación.

245

9

Castellano

3010. Ciencias aplicadas II.

158

6

Castellano

3012. Comunicación y sociedad II.

158

6

Valenciano

Castellano-Valenciano II

Valenciano

Lengua Extranjera II

Inglés

Ciencias Sociales II

Valenciano

CV0006 Formación y Orientación Laboral II

30

1

Castellano

3008. Formación en Centros de Trabajo.

240

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Operari d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Ajudant de muntador d’antenes receptores/televisió satèl·lits. Ajudant d’instal·lador i reparador d’equips telefònics i telegràfics. Ajudant d’instal·lador d’equips i sistemes de comunicació. Ajudant d’instal·lador reparador d’instal·lacions telefòniques. Peó de la indústria de producció i distribució d’energia elèctrica. Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics. Operador d’acoblament d’equips elèctrics i electrònics. Auxiliar de manteniment d’equips elèctrics i electrònics. Provador/ajustador de plaques i equips elèctrics i electrònics. Muntador de components en plaques de circuit imprés.

MÒDULS PROFESSIONALS

Curso 1º 1CFB

Horas Anuales

Horas semanales

Leg vehicular

3013. Instalaciones eléctricas y domóticas IED11

190

2

Valenciano

3013. Instalaciones eléctricas y domóticas IED12

5

Castellano

3015. Equipos eléctricos y electrónicos. EEE1

310

6

Valenciano

3015. Equipos eléctricos y electrónicos. EEE2

5

3009. Ciencias aplicadas I. MAT1

158

3

Castellano

3009. Ciencias aplicadas I. CNA1

2

3011. Comunicación y sociedad I

3011. Comunicación y sociedad I COM.SO.1

158

4

Castellano

3011. Comunicación y sociedad I ANG1FPB

1

Inglés

CV0005 Formación y orientación laboral I

30

1

Castellano

3018. Formación en centros de trabajo. (Unidad formativa I)

120

Tutoria1º

34

1

Castellano

Curso 2º 2CFB

Horas Anuales

Horas semanales

Leg vehicular

3014. Instalaciones de Telecomunicaciones. IT

250

6

Castellano

3014. Instalaciones de Telecomunicaciones. IT

3

Inglés

3016. Instalación y Mantenimiento de Redes para Transmisión de Datos. IMRTD

250

7

Castellano

3016. Instalación y Mantenimiento de Redes para Transmisión de Datos. IMRTD

2

Valenciano

3019. Ciencias aplicadas II. MAT2

158

3

Castellano

3019. Ciencias aplicadas II. CNA2

2

3012. Comunicación y sociedad II. COM.SO.2

158

5

Castellano

3012. Comunicación y sociedad II. ANG1FPB

CV0006 Formación y orientación

30

1

Castellano

3018. Formación en centros de trabajo. (Unidad formativa II)

120

Tutoria 2º

34

1

Castellano

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ

Títol Professional Bàsic en ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA.

Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

LIBROS DE TEXTO DE BACHILLERATO CURSO 22-23

LLIBRES bat 22_23

Top