Administratiu

+ info >>: Entra aquí a la Web del departamento

Aquest departament és l’òrgan responsable de gestionar els cicles formatius de la família d’Administració d’aquest Centre.

Tens a la teva disposició un equip de professors especialitzats en l’àrea de l’administració empresària que t’ajudarà a preparar-te i insertarte en el món laboral.

En totes les aules disposem d’equips informàtics que permetran utilitzar el programari específic en l’àmbit de l’oficina així com projectors per a presentacions i vídeos.

El departament de FCT, col·labora amb un gran nombre d’empreses interessades a oferir als alumnes activitats formatives en l’àmbit del món laboral.

Formació dual.

Tots els cicles de la família d’Administració que s’imparteixen en aquest centre es basen en la Formació Professional Dual. L’FP Dual pretén que el centre educatiu participa conjuntament amb l’empresa desenvolupant projectes de formació professional

S’entén per FP Dual el conjunt de les accions i iniciatives formatives, mixtes d’ocupació i formació, que tenen per objecte la qualificació professional dels treballadors en un règim d’alternança d’activitat laboral en una empresa amb l’activitat formativa rebuda en el marc del sistema d’FP.

Aquest tipus de formació, permet que l’alumne conegua i pose en pràctica, des del primer curs acadèmic, les competències que es pretenen adquirir.

Erasmus +, FCT Europa i Erasmus. es

El centre organitza pràctiques formatives en empreses de països europeus a través del programa Erasmus +. A més col·labora amb la Conselleria en l’obtenció de beques per a la realització d’aquestes pràctiques amb el programa d’FCT Europa i, amb el Ministeri d’Educació i Ciència que ofereix el programa erasmus.es

Aquests programes permeten que l’alumne reforce tant la llengua del país de destinació com la possibilitat de conèixer el món empresarial en un país diferent al nostre

.

Educación a distancia.

El centre està pendent de l’aprovació del Cicle de Grau Superior d’Administració d’Empreses en la modalitat de distància.

CICLOS QUE SE IMPARTEN

CFGM de Gestió Administrativa

Modalitat presencial.

La competència general d’aques títol consistix a realitzar activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com a privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental. Les persones que obtenen aquest títol exercixen la seua activitat tant en grans com en mitjanes i xicotetes empreses, en qualsevol sector d’activitat, i particularment en el sector serveis, així com en les administracions públiques, oferint suport administratiu en les tasques d’administració i gestió de les empreses i institucions i prestant atenció als clients i ciutadans.

Si voleu ampliar la informació sobre este cicle, podeu accedir als enllaces següents:

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-gestion-administrativa

Activitats que es realicen durant el curs en aquest Cicle.

 • Visites a distintes empreses de l’entorn per a conéixer el funcionament dels departaments administratiu, comercial i magatzems.
 • Visita a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (Hisenda).
 • Visita a la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • Visita l’Ajuntamient.
 • Visita a les Corts Valencianes i a la Generalitat Valenciana.
 • Elaboració projecte empresarial.
 • Conferències, xarrades professionals.

MÓDULOS Y PROFESORES.

PRIMER CURSO.

 • Comunicación empresarial y atención al cliente. (5 h).
 • Operaciones administrativas de compra-venta (4 h)
 • Empresa y Administración. (3 h).
 • Tratamiento informático de la información. (7 h)
 • Técnica contable. (3 h).
 • Inglés. (3 h).
 • Horario reservado para el módulo impartido en inglés. (2 h).
 • Formación y orientación laboral. (3 h).

SEGUNDO CURSO.

 • Operaciones administrativas de recursos humanos. (6 h).
 • Tratamiento de la documentación contable. (7 h).
 • Empresa en el aula. (8 h).
 • Operaciones auxiliares de gestión de tesorería. (7 h).
 • Horario reservado para el módulo impartido en inglés. (2 h).
 • Formación en Centros de Trabajo. (380 h)

CFGS de Tècnic Superior de Administració y Finançes

Modalitat presencial y a distància.

La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i / o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.
Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d’activitat, particularment en el sector serveis, així com en les administracions públiques, exercint les tasques administratives en la gestió i l’assessorament a les àrees laboral, comercial, comptable i fiscal d’aquestes empreses i institucions, oferint un servei i atenció als clients i ciutadans, realitzant tràmits administratius amb les administracions públiques i gestionant l’arxiu i les comunicacions de l’empresa. Podria ser treballador per compte propi, efectuant la gestió de la seva empresa o mitjançant l’exercici lliure d’una activitat econòmica, com en una assessoria financera, laboral o estudi de projectes, entre d’altres

Les ocupacions que pots exercir amb aquesta titulació són molt variades entre altres: Administratiu d’oficina. Administratiu comercial. Administratiu financer. Administratiu comptable. Administratiu de logística. Administratiu de banca i d’assegurances. Administratiu de recursos humans. Administratiu de l’Administració pública. Administratiu d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories. Tècnic en gestió de cobraments. Responsable d’atenció al client.
El títol de Tècnic Superior en Administració i finances permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen.

Tota la informaciò d’aquest Cicle en:

https:// ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-administracion-y-finanzas-loe-?redirect=/web/formacion-profesional/oferta-de-ciclos-formativos-de-formacion-profesional

Activitats que es realicen durant el curs en aquest Cicle.

 • Visites a empreses del sector.
 • Visites a l’ICEX, IVACE, Cambra de comerç de València..
 • Visita al port..
 • Elaboració projecte empresarial.
 • Conferències, xarrades professionals..
 • Visita a les Corts.

MÓDULOS Y PROFESORES.

PRIMER CURSO.

 • Gestión de la documentación jurídica y empresarial. (3 h.)
 • Recursos Humanos y responsabilidad social corporativa. (2 h.)
 • Ofimática y proceso de la información. (6 h.)
 • Proceso integral de la actividad comercial. (5h)
 • Comunicación y atención al cliente. (5 h.)
 • Inglés (3h + 3 h).
 • Formación y orientación laboral (3h).

SEGUNDO CURSO.

 • Gestión de Recursos Humanos. (5 h.)
 • Gestión Financiera. (6 h.)
 • Contabilidad y Fiscalidad. (6 h.)
 • Gestión logística y comercial. (4 h.)
 • Simulación empresarial. (7 h.)
 • Inglés (2h).
 • Proyecto de Administración y Finanzas.
 • Formación en centros de trabajo (400h).

Sabies que els titulats en Cicles d’Administració són els que més possibilitats tenen d’aconseguir feina?

Tres de cada deu ofertes laborals exigeixen als candidats un cicle de Formació Professional (FP). Però no totes les àrees d’estudi tenen la mateixa sortida laboral. La família professional amb més ocupabilitat és Administració i Gestió, seguida per Informàtica i Comunicació, segons un estudi publicat aquest dijous per la consultora Adecco i el portal Infoempleo. Les titulacions de Cicle Superior (FP2) van concentrar el 2015 el 72% de les ofertes de treball que requereixen FP.

Entre els graduats d’FP, els d’Administració i Gestió tenen més possibilitats d’aconseguir treball: el 12,4% de les ofertes laborals de l’any passat per a aquest nivell acadèmic va correspondre a la seva formació. El van seguir els d’Informàtica i Comunicació (9,6%), Fabricacions Mecàniques (9,2%) i Electricitat i Electrònica (8,7%). Les quatre famílies professionals amb millor inserció professional van concentrar el 2015 més cerques laborals que l’any anterior; el 2014 representaven el 31% de la demanda de treballadors amb FP, el 2015 van sumar el 40%.

Fuente

Sabies que per tenir la titulació d’Administració i Finances, pudríes optar per una beca molt interessant?

 

Propers esdeveniments d'Administratiu


No hi ha cap esdeveniment properament

Últimes notícies d'Administratiu

27 juliol 2021

PROJECTE DE MOVILITAT ERASMUS+

Fotos de la recepció en la Diputació de València dels alumnes i la directora del nostre centre junt amb la resta de participants que han…
16 juny 2021

EQUIP INSTAGRAM

Saps qui està darrere de l'Instagram del Pere Boïl? Són els alumnes de l'optativa de Projecte interdisciplinari Administratiu de 4rt ESO que han estat dissenyant…
Top